Cristin-prosjekt-ID: 2492686
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2020 14:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2492686
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2020 14:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

Elektronisk oppfølging etter kirurgisk behandling for genitalt fremfall

prosjektleder

Ingvild Vistad
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 172045

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elektronisk oppfølging etter kirurgisk behandling for genitalt fremfall

Populærvitenskapelig sammendrag

Genitalt fremfall er en vanlig problemstilling i gynekologisk poliklinikker. Vi ønsker nå å kartlegge symptomer på genitalt fremfall før operasjon og 6 måneder etter operasjon ved hjelp av et kort elektronisk spørreskjema. Vi vil teste om kvinnene ønsker å fylle inn et elektronisk spørreskjema før og etter behandling. Vi ønsker også se om vi ut fra svarene kan identifisere de kvinnene som bør tilbys en undersøkelse på gynekologisk poliklinikk og de som ikke behøver dette. Dersom dette er gjennomførbart, kan dette i fremtiden implementeres som rutinemessig kvalitetssikring av operasjon for genitalt fremfall.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Vistad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Linda Reme Sagedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Hanna Gusdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3