Cristin-prosjekt-ID: 2492746
Sist endret: 6. oktober 2021, 18:42

Cristin-prosjekt-ID: 2492746
Sist endret: 6. oktober 2021, 18:42
Prosjekt

REACH – tverrfaglig forskning på barnehage og barndom i storbyen

prosjektleder

Mette Tollefsrud
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Helsefag • Allmennpedagogikk • Sosialt arbeid

Emneord

Barnehage • Brukermedvirkning i forskning • Tverrfaglig forskning • Oppvekst • Storbystyring • Barndom

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

REACH – tverrfaglig forskning på barnehage og barndom i storbyen

Populærvitenskapelig sammendrag

REACH er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barnehager og barndom i storbyen. Målet er å etablere et senter som skal være operativt i 2022.

REACH har spesielt fokus på barnehagen som oppvekstarena og som et møtested for barn og familier i det flerkulturelle Oslo. Vi skal iverksette forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i barnehagen.

Målet er at REACH skal

 • utvikle og dele verdifull kunnskap som kan danne grunnlaget for refleksjon og god inkluderende praksis i barnehager og kommunale tjenester rettet mot barn og familier;
 • gi praktiske og relevante verktøy til bruk i hverdagen, utviklet sammen med barnehager, ansatte og studenter ved OsloMet;
 • bidra til kunnskapsgrunnlaget for politikk- og strategiutforming;
 • gi et vesentlig bidrag til forskning innen mange fagfelt der barndom, barnehage, familie, storby og velferdsstaten er i fokus

Fra OsloMet samler REACH forskere fra:

Oslo kommune ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og Bydel Søndre Nordstrand er også med som partnere i REACH, i tillegg til ansatte ved Dynekilen barnehage i Bydel Grünerløkka i Oslo.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Mette Tollefsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Pia Kristine Lang-Holmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Emad Al-Rozzi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ingar Brattbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jonas Debesay

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Barnehagene i Oslo trenger ikke bare flere menn. De trenger flere menn med minoritetsbakgrunn.

Kaithampillai, Sahaya. 2021, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Kronikk

Kronikk i Aftenposten: Barnehagene i Oslo trenger ikke bare flere menn. De trenger flere menn med minoritetsbakgrunn.

Lang-Holmen, Pia Kristine. 2021, REACH/OsloMets nettsider. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Nordisk seminar om barnehagen i flerkulturell storbykontekst.

Lang-Holmen, Pia Kristine. 2021, REACH/OsloMets nettsider. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

350 ansatte på digital fagdag i mars.

Lang-Holmen, Pia Kristine. 2021, REACH/OsloMets nettsider. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Nordisk PhD-emne: Barndommer i Norden – bli med til Malmø i november.

Lang-Holmen, Pia Kristine. 2021, REACH/OsloMets nettsider. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 68 | Neste | Siste »