Cristin-prosjekt-ID: 2492757
Sist endret: 24. juni 2021, 10:10

Cristin-prosjekt-ID: 2492757
Sist endret: 24. juni 2021, 10:10
Prosjekt

Betydningen av medvirkning for personer i sårbare situasjoner [Ph.d.-prosjekt]

prosjektleder

jan marius Kristiansen gathen
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Sosialt arbeid

Emneord

Interesseorganisasjoner • Velferdsstaten • Makt • Sårbar befolkning / sårbare befolkningsgrupper • Makt og sosial struktur • Helse- og velferdspolitikk • Empowerment • Brukermedvirkning • Demokrati/Demokratisering • Medborgerskap

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. september 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av medvirkning for personer i sårbare situasjoner [Ph.d.-prosjekt]

prosjektdeltakere

prosjektleder

jan marius Kristiansen gathen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1