Cristin-prosjekt-ID: 2492807
Registrert av: REK Sist endret: 23. september 2021, 13:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2492807
Registrert av: REK Sist endret: 23. september 2021, 13:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

PROM og PREM analyser fra Norsk diabetesregister for voksne

prosjektleder

Anne Haugstvedt
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

forskningsansvarlige enheter

 • Noklus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 171685

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PROM og PREM analyser fra Norsk diabetesregister for voksne

Populærvitenskapelig sammendrag

Norsk diabetesregister for voksne er i ferd med å implementere pasientrapporterte målinger (PROM) og pasientrapporterte erfaringer med helsetjenesten (PREM). Planen er å samle slike data annet hvert år fra og med 2020 via Helsenorge og Digipost. Formålet med det aktuelle prosjekt er å analysere PROM og PREM data som er innhentet av registeret i 2020, 2022 og 2024. Data fra alle deltakere med diabetes type 1 i registeret som har besvart PROM og PREM i prosjektperioden vil bli inkludert i studien. Prosjektets data hentes utelukkende fra registeret. Prosjektet vil bidra til kunnskap om psykososiale aspekter (diabetesrelaterte bekymringer, generelt velbefinnende, evne til å kjenne symptomer på hypoglykemi samt helse og funksjon) knyttet til det å leve med diabetes type 1 samt kunnskap om deltakernes erfaringer med helsetjenestene de mottar for sin diabetes. Slik kunnskap vil være viktig for å kunne utvikle helsetjenestene til denne gruppen pasienter. Videre kan prosjektet bidra til at den enkelte med diabetes type 1 opplever at deres egne opplevelser av det å leve med diabetes og deres erfaringer med helsetjenestene blir satt på dagsordenen og hørt.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Haugstvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

John Cooper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Noklus

Grethe Åstrøm Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Noklus

Sverre Sandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Noklus

Tone Vonheim Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Noklus
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »