Cristin-prosjekt-ID: 2492875
Registrert av: REK Sist endret: 19. oktober 2020 11:23 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2492875
Registrert av: REK Sist endret: 19. oktober 2020 11:23 Sist endret av: REK
Prosjekt

Cannabisbruk ved Parkinsons sykdom

prosjektleder

Aleksander Hagen Erga
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 129890

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 1. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cannabisbruk ved Parkinsons sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

De siste årene har det vært økt fokus på den potensielt positive effekten av cannabis eller cannabis relaterte produkter ved kronisk sykdom, og flere og flere tester på eget initiativ ut denne typen produkter. Dette gjelder også personer diagnostisert med Parkinsons sykdom, men vi vet lite om i hvilken utstrekning dette skjer. Per i dag er effekten av cannabisbruk ved Parkinsons sykdom ukjent, og det er et stort behov for mer kunnskap om eventuell positiv og negativ effekt av cannabisprodukter ved Parkinsons sykdom. Hensikten med Can-PD-studien er å undersøke i hvilken utstrekning personer diagnostisert med Parkinsons sykdom bruker cannabis eller cannabis relaterte produkter, hvilke produkter de bruker og hvilken subjektiv effekt de erfarer, både med hensyn til lindring av spesifikke symptomer, og eventuelle negative bivirkninger. Undersøkelsen gjøres ved bruk av et oversatt og videreutviklet spørreskjema fra en spørreundersøkelse gjort av Parkinson`s UK i 2019. Skjemaet distribueres elektronisk til deltagere som melder seg frivillig og samtykker til studiedeltagelse. Studien gjøres i samarbeid med Norges Parkinsonforbund. Studiens resultater vil gi økt kunnskap om i hvilken utstrekning cannabis brukes aktivt blant personer med Parkinsons sykdom i Norge. Samtidig vil studien kunne guide fremtidige studier på cannabisprodukter for Parkinsons sykdom, både med hensyn til effekt på spesifikke plager og trygghet ved bruk.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aleksander Hagen Erga

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Guido Alves

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Jodi Maple-Grødem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Veslemøy Hamre Frantzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 4 av 4