Cristin-prosjekt-ID: 2492947
Sist endret: 24. juni 2021, 11:06

Cristin-prosjekt-ID: 2492947
Sist endret: 24. juni 2021, 11:06
Prosjekt

Traumebevisst forståelse i miljøarbeid

prosjektleder

Hanne Line Wærness
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mai 2018 Slutt: 30. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Traumebevisst forståelse i miljøarbeid

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Line Wærness

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Oliva Teigland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2