Cristin-prosjekt-ID: 2492948
Sist endret: 20. oktober 2020, 10:04

Cristin-prosjekt-ID: 2492948
Sist endret: 20. oktober 2020, 10:04
Prosjekt

Traumebevisst forståelse som myndiggjørende praksis

prosjektleder

Hanne Line Wærness
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2020 Slutt: 1. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Traumebevisst forståelse som myndiggjørende praksis

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Line Wærness

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Birgit Hegge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2