Cristin-prosjekt-ID: 2493126
Registrert av: REK Sist endret: 22. oktober 2020, 12:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2493126
Registrert av: REK Sist endret: 22. oktober 2020, 12:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Økologisk mat i svangerskapet, svangerskapsdiabetes og helseutfall hos barna

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 173651

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Økologisk mat i svangerskapet, svangerskapsdiabetes og helseutfall hos barna

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med dette prosjektet er å frambringe ny kunnskap om mulige helse effekter av økologisk mat på for helsen til mødre og deres barn. Prosjektet vil benytte data fra mødre og barn i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Gravide kvinner som deltar i MoBa besvarte et kost-spørreskjema der de ble spurt om inntak av økologisk mat i 6 matvarekategorier. Svarene på disse spørsmålene danner grunnlag for å undersøke om inntak av økologisk mat har betydning for helseutfall hos mødre og barn. Data om spesifikke helseutfall skal hentes fra nasjonale helseregistre og spørreskjema som mødrene besvarer etter fødsel. Helseutfall for omfatter utvikling av diabetes i svangerskapet hos mødrene og vekst/vektutvikling og adferdforstyrrelser som ADHD og autisme hos barna.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Hanne Torjusen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mark K Santillan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Iowa

Kai Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Iowa

Lane Strathearn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Iowa
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »