Cristin-prosjekt-ID: 2493200
Sist endret: 3. november 2020, 10:33

Cristin-prosjekt-ID: 2493200
Sist endret: 3. november 2020, 10:33
Prosjekt

Fra sykepleier til akademiker - en kvalitativ studie

prosjektleder

Tina Lien Barken
ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Tidsramme

Aktivt
Start: 23. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra sykepleier til akademiker - en kvalitativ studie

Vitenskapelig sammendrag

Sykepleiere går i løpet av sin karriere gjennom flere ulike overganger der den mest diskuterte er overgangen fra student til autorisert sykepleier. Derimot er det et økt behov for å fokusere på den sammenlignbare, men glemte overgangen, fra kliniker til akademiker. Sykepleiere kan være kompetente lærere i møte med pasienter, men utfordringene i forhold til formell undervisning og veiledning i akademia, og mengden studenter involvert, kan føre til at sykepleielærere ikke er godt nok forberedt for denne rollen. Hensikten med denne studien er derfor å oppnå en dypere forståelse for sykepleielæreres erfaringer med overgang fra klinisk praksis til undervisning og veiledning på universitetsnivå.

Metode

Fokusgruppeintervju med sykepleielærere ansatt på universiteter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tina Lien Barken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Agder

Anja Nastasja Robstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 2 av 2