Cristin-prosjekt-ID: 2493311
Registrert av: REK Sist endret: 6. november 2020, 12:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2493311
Registrert av: REK Sist endret: 6. november 2020, 12:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

Overvekt, fedme, fysisk inaktivitet og assosierte faktorer hos kvinner i østre Nepal

prosjektleder

Thorkild Tylleskär
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Kathmandu University

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/755

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2019 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overvekt, fedme, fysisk inaktivitet og assosierte faktorer hos kvinner i østre Nepal

Populærvitenskapelig sammendrag

Nepal is passing through the epidemiological transition with increasing number of non-communicable disease (NCD) related deaths. However, little attention has been paid to predisposing risk factors such as overweight, obesity or physical inactivity in Nepal. This study aims to determine the prevalence of overweight, obesity, physical inactivity and associated risk factors among women in Eastern Nepal. We will conduct a cross-sectional survey of 400 randomly selected women aged 18-49 years in Bhadrapur municipality, Eastern Nepal. After consent, we will interview each woman using a questionnaire including socio-demographic, socio economic variables and questions on physical activity. We will measure weight and height to calculate body mass index (BMI) and objectively assess physical activity using a pedometer. This information may help in formulating and implementing policies with the aim to reduce NCDs.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Thorkild Tylleskär

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Prabina Bhattarai

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Abhinav Vaidya

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kathmandu University
1 - 3 av 3