Cristin-prosjekt-ID: 2493378
Sist endret: 13. april 2021, 16:04

Cristin-prosjekt-ID: 2493378
Sist endret: 13. april 2021, 16:04
Prosjekt

Exposure to heat and air pollution in EUrope – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation (EXHAUSTION)

prosjektleder

Shilpa Rao-Skirbekk
ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • CICERO Senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Matematisk modellering og numeriske metoder

Emneord

Effekter av klimaendringer • Climate change

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2019 Slutt: 1. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Exposure to heat and air pollution in EUrope – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation (EXHAUSTION)

Populærvitenskapelig sammendrag

The EXHAUSTION project aims to quantify the changes in cardiopulmonary mortality and morbidity due to extreme heat and air pollution (including from wildfires) under selected climate scenarios while including a diverse set of adaptation mechanisms and strategies, calculate the associated costs, and identify effective strategies for minimizing adverse impacts. The results will be disseminated to the general public and key decision- and policy-makers across Europe, providing a tool to increase European resilience towards climate change.

Metode

The epidemiological study consists of analyses on three distinct levels (multi-city, small-area, individual), which  will complement each other and provide a rich and comprehensive picture of epidemiological associations between environmental thermal and/or air pollution stressors and human health (i.e. exposure-response), coupled with quantitative evidence on a broad spectrum of potential effect modifiers enhancing or reducing vulnerability of such risks.

Tittel

Kardiopulmonære effekter av eksponering for ekstreme temperaturer og luftforurensning i Europa

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet undersøker vi hvordan et bredt spekter av sårbarhetsfaktorer endrer virkningen av ekstrem varme og luftforurensning på CPD-dødelighet og sykelighet og i hvilken grad og hvordan tilpasningsstrategier er i stand til å speile og redusere disse sårbarhetsfaktorene.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å undersøke sammenhengen mellom klimaparametere, luftforurensnings-komponenter og helseutfall. Mer spesifikt er målene følgende: 

 • Å etablere kvantitative eksponerings-responsforhold mellom lufttemperatur og CPD (dødelighet og morbiditet)

 • Å produsere kvantitative prognoser for forekomst og befolkningseksponering for ekstrem varme- og luftforurensning (PM2.5 og O3) i Europa for 2030, 2050 og 2100 under tre alternative utslippsscenarier.  

 • Å produsere kvantitative framskrivninger for hele Europa av fremtidig CPD-dødelighet og sykelighet på grunn av ekstreme temperaturer og luftforurensning. 

 • Å lage prognoser om de økonomiske konsekvensene av de tilskrivbare CPD-tilfellene for scenariene. 

Metode

Prosjektet vil bruke epidemiologiske data og modellering for å avdekke sårbarhetsfaktorer av betydning for å anslå framtidig forekomst av CPD og å identifisere kostnadseffektive tiltak. Vi bruker data på forskjellige nivåer, fra mindre område (infrastruktur) til regionalt (politikk) til individ (oppførsel, eksisterende medisinske forhold).  

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Shilpa Rao-Skirbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Terese Bekkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Per Everhard Schwarze

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Sonja Lynn Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torbjørn Wisløff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

A systematic review on the association between total and cardiopulmonary mortality/morbidity or cardiovascular risk factors with long-term exposure to increased or decreased ambient temperature.

Zafeiratou, Sofia; Samoli, Evangelia; Dimakopoulou, Konstantina; Rodopoulou, Sophia; Analitis, Antonis; Gasparrini, Antonio; Stafoggia, Massimo; De' Donato, Francesca; Rao-Skirbekk, Shilpa; Monteiro, Ana mfl.. 2021, Science of the Total Environment. UdP, TLSOHATMUO, HELMOLTZ, UOA, FHI, ICOSTAMUOL, CICERO, ITALIAVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1