Cristin-prosjekt-ID: 2493836
Registrert av: REK Sist endret: 29. oktober 2020 12:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2493836
Registrert av: REK Sist endret: 29. oktober 2020 12:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjemmespirometri ved progressiv interstitiell lunge sykdom

prosjektleder

Anna-Maria Hoffmann-Vold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 145905

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2020 Slutt: 30. juni 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjemmespirometri ved progressiv interstitiell lunge sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved denne studien ønsker vi å inkludere pasienter med interstitiell lunge sykdom som forverres over tid. Vi ønsker å undersøke om hjemmespirometri kan væren egnet undersøkelsesmetode for å monitorere pasientene. Dette er en multisenter studie som utgår fra Nederland, Hvert land inkluderer ca 100 pasienter som utstyres med hjemmespirometer og som monitoreres over 1 års tid. I tillegg fyller pasienter ut pasient raporterte utfallsmål. for livskvalitet Med dette ønsker vi å undersøke om det kan være egnet for at pasienter kan monitorere sin egen sykdom i samarbeid med spesialist helsetjenesten.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna-Maria Hoffmann-Vold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Martine Martine

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Mike Durhem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Maylen Nordgård Carstens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Håvard Fretheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »