Cristin-prosjekt-ID: 2493839
Registrert av: REK Sist endret: 29. oktober 2020, 12:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2493839
Registrert av: REK Sist endret: 29. oktober 2020, 12:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

Operativ versus ikke-operativ behandling av belastningsstabile suprasyndesmotiske ankelfrakturer

prosjektleder

Håvard Furunes
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

forskningsansvarlige enheter

  • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 169307

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 1. januar 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Operativ versus ikke-operativ behandling av belastningsstabile suprasyndesmotiske ankelfrakturer

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandlingen av ankelbrudd hvor bare leggbenet er brukket har utviklet seg mye de siste årene. Enkelte bruddtyper som tidligere ble behandlet med operasjon, blir i dag behandlet med gips eller skinne med like gode resultater, men uten komplikasjonsrisikoen en operasjon medfører. For å identifisere brudd som ikke trenger operasjon (såkalt stabile ankelbrudd) har man begynt å ta belastningsbilder av den skadde ankelen. Dette gjøres ved at man belaster den skadde ankelen med over 50% av kroppsvekten og tar 3 røntgen bilder i forskjellige vinkler. Om disse bildene viser at ankelleddet er normalt (kongurent) så er bruddet stabilt og kan derfor behandles konservativt med gips eller skinne. Brudd av leggbenet i overkant av ankelleddet (suprasyndesmotiske brudd) har tradisjonelt blitt behandlet med en operasjon uten forutgående stabilitetstesting ettersom biomekaniske studier har vist at disse alltid er ustabile. Om disse bruddene ikke ble operert og fiksert i god stilling, har man antatt at det ville medføre slitasje i leddet og dårlig funksjon i fremtiden. Nyere forskning har dog vist at det sannsynligvis også er en del av disse bruddene som er stabile og derfor ikke har behov for en operasjon. Med vårt prosjekt ønsker vi åidentifisere disse bruddene med et belastningsbilde og deretter randomisere de til enten operasjon eller konservativ behandling med gips/skinne. Vår hypotese er at pasienter som blir behandlet konservativt ikke får dårligere funksjonelt resultat enn pasienter som blir operert. Hvis dette viser seg å være riktig vil det være ønskelig å behandle disse bruddene med gips/skinne i fremtiden for å unngå unødvendige kirurgiske komplikasjoner og unødvendige behandlingskostnader.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Furunes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1