Cristin-prosjekt-ID: 2493862
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2020, 08:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2493862
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2020, 08:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kjønnshormoner i svangerskapet og barns risiko for autisme

prosjektleder

Pål Suren
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 172728

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønnshormoner i svangerskapet og barns risiko for autisme

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å studere sammenhengen mellom mors nivåer av kjønnshormoner i blodet i svangerskapet og barns risiko for å utvikle autisme. Prosjektet skal bruke data og biologisk materiale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Det skal også brukes data om autismediagnoser fra The Autism Birth Cohort Study (ABC-studien), delstudien av autisme i MoBa. Betydningen av kjønnshormoner er interessant å studere fordi gutter og jenter har så ulik risiko for å få autisme. Risikoen er 3-4 ganger høyere hos gutter enn hos jenter. En hypotese er at autisme representerer en "ekstremvariant av den mannlige hjernen", og at kjønnshormoner bidrar til dette. Et annet holdepunkt for sammenheng mellom kjønnshormoner og autisme er at kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) har økt sannsynlighet for å få barn med autisme. Kvinner med PCOS har høyere gjennomsnittsnivåer av testosteron i blodet sammenlignet med andre kvinner. Forskergruppen ved Autism Research Centre i Cambridge, som er samarbeidspartner i prosjektet, har tidligere gjort analyser av kjønnshormoner i fostervann. De har funnet positive assosiasjoner mellom nivåer av mannlige kjønnshormoner (androgener) i fostervann og senere utvikling av autistiske trekk hos barn. Dette ble tolket som at eksponering for androgener i svangerskapet var en mulig risikofaktor for autisme. Samtidig har forskerne funnet svake positive assosiasjoner mellom nivåer av kvinnelige kjønnshormoner (østrogener) og risiko for at barn får autismediagnose. Det kan derfor hende at risikoen er knyttet til økt produksjon av kjønnshormoner generelt, og ikke bare til androgener. Vi vet ikke om forskjellene i kjønnshormoner i fostervann (mellom barn som får autisme og barn som ikke får autisme) skyldes forhold ved fosteret eller forhold ved mor. For å få vite mer om dette må vi måle nivåer av kjønnshormoner i mors blod under svangerskapet. Det er derfor vi vil gjennomføre dette prosjektet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Suren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Camilla Stoltenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Simon Baron-Cohen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Cambridge

Alexandros Tsompanidis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Cambridge
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »