Cristin-prosjekt-ID: 2493913
Sist endret: 29. september 2022, 15:06

Cristin-prosjekt-ID: 2493913
Sist endret: 29. september 2022, 15:06
Prosjekt

Legemiddelbruk hos personer med HIV-infeksjon

prosjektleder

Hege Salvesen Blix
ved Avdeling for legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Emneord

Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • HIV-infeksjon

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.1 Legemidler

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legemiddelbruk hos personer med HIV-infeksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Hiv-infeksjon behandles med legemidler: Antiretroviral terapi (ART). Antall personer som bruker ART er økende, da dette er livslang behandling. Valg av medikamentkombinasjoner avhenger av hvilke andre sykdommer personen har og vurdert risiko for bivirkninger. Det finnes oppdaterte nasjonale retninglinjer for behandling og oppfølging av pasienter med hiv-infeksjon.

En eldre HIV-positiv populasjon vil få aldersrelaterte sykdommer som også trenger legemiddelbehandling. Dette medfører legemiddelrelaterte problemer og potensielle legemiddelinteraksjoner. Internasjonal litteratur som omhandler disse problemstillingene er sparsom. Det som finnes har ofte fokusert på sykdommer har vært knyttet til hiv-infeksjon, f.eks tuberkulosebehandling. Vi ønsker derfor å studere legemiddelbehandlingen av annen type sykdom i denne populasjonen.

Prosjektets målsetting er beskrive HIV-forskrivningen i Norge. Vi vil analysere endringer i bruk og diskutere mulige årsaker til endringer over tid. Videre vil vi undersøke bruken av andre legemidler hos pasienter som bruker ART. Vi vil beskrive hva som brukes, hvem som bruker - over tid og i ulike pasientpopulasjoner (alder, kjønn), hvilke legemiddelgrupper som forekommer og om legemiddelterapien tilsier at det bør tas hensyn til interaksjonspotensialet fra ART.

Vitenskapelig sammendrag

Hiv-infeksjon behandles med Antiretroviral terapi (ART). Prevalens av personer som bruker ART er økende, da dette er ansett som livslang behandling. Valg av medikamentkombinasjoner avhenger av komorbiditet/bivirknings-reaksjoner, evt vurdert risiko for bivirkning eller non-adherence. Det finnes oppdaterte nasjonale retninglinjer for behandling og oppfølging av pasienter med hiv-infeksjon.

En eldre HIV-positiv populasjon vil få andre aldersrelaterte sykdommer som også trenger legemiddelbehandling, med det følger komorbiditet, legemiddelrelaterte problemer og potensielle legemiddelinteraksjoner. Legemidler som tilhører ART-behandlingen har stort interaksjonspotensiale. Internasjonal litteratur som omhandler disse problemstillingene er sparsom. Det som finnes har ofte fokusert på sykdommer knyttet til hiv-infeksjon, f.eks tuberkulosebehandling. Vi ønsker å studere legemiddelbehandlingen av annen type sykdom i denne populasjonen.

 Prosjektets målsetting er beskrive HIV-forskrivningens epidemiologi. Vi vil analysere endringer i bruk og diskutere mulige årsaker til endringer over tid. Videre vil vi undersøke forekomst av komorbiditet (definert som bruk av legemidler) hos pasienter som bruker ART. Vi vil beskrive hva som brukes, hvem som bruker - over tid og i ulike pasientpopulasjoner (alder, kjønn). Hvilke legemiddelgrupper forekommer og legemiddelterapien om tilsier at det tas hensyn til interaksjonspotensialet fra ART.

Metode

Dette prosjektet benytter data fra Reseptregisteret. Studiepopulasjonen vil være personer som har fått utlevert minst en forskrivning av ART-legemidler i perioden 01.01.2004 – 31.06.2017. Disse personene følges prospektivt med tanke på igangsettelse/avslutning av legemiddellegemiddelterapi

Følgende data hentes fra Reseptregisteret : Informasjon om kjønn, alder og alle andre legemidler disse personene har fått forskrevet. Alle aldre inkluderes i filen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Salvesen Blix

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

Øystein Karlstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer ved Folkehelseinstituttet

Maria Scherffenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmakologi og farmakoterapi ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3