Cristin-prosjekt-ID: 2493920
Sist endret: 16. juni 2021, 14:29

Cristin-prosjekt-ID: 2493920
Sist endret: 16. juni 2021, 14:29
Prosjekt

Gaming and Gambling Disorders among Elderly and Challenges for Public Health Policy and Social Work

prosjektleder

Miroslava Tokovska
ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

Finansiering

 • Andre
  Prosjektkode: 2493920

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Folkehelse

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
92052960
Sted
Miroslava Tokovska

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2020 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gaming and Gambling Disorders among Elderly and Challenges for Public Health Policy and Social Work

Populærvitenskapelig sammendrag

The contribution of this research is that it provides an overview of a broad and intercultural resource for the development of public health policy and improvement of the training of social workers. Social work needs to develop a strategy to educate professional support workers in the agency on the role of the social workers’ scope of practice.

Vitenskapelig sammendrag

Gaming and gambling disorders are behaviours which engage young and older persons and affect both women and men. The aim of this paper was to describe gaming and gambling disorders among the elderly and discuss the dimensions of digital, traditional and alternative life on the internet. The social impact and consequences of gaming and gambling disorders, and the arising new challenges for social work, were identified.

Metode

The current review sought to conduct an overview of literature relating to gaming and gambling disorders connected to the elderly, defined as persons aged 60+. The findings are based on critical review of descriptive and policy literature on gaming and gambling disorders, and of the relevant research. Additionally, the findings support the implementation of public health policies to prevent problem gambling among the elderly.

Tittel

Spill- og gamblingsforstyrrelser blant eldre og utfordringer for folkehelsepolitikk og sosialt arbeid

Populærvitenskapelig sammendrag

Bidraget med denne studien er at den gir en oversikt over en bred og interkulturell ressurs for utvikling av folkehelsepolitikken og forbedring av opplæringen av sosialarbeidere. Sosialt arbeid må utvikle en strategi for å utdanne profesjonelle støttearbeidere i byrået om rollen som sosialarbeidernes praksis.

Vitenskapelig sammendrag

Spill- og gamblingforstyrrelser er atferd som engasjerer unge og eldre personer og påvirker både kvinner og menn. Målet med denne artikkelen var å beskrive spill- og spillforstyrrelser blant eldre og diskutere dimensjonene i det digitale, tradisjonelle og alternative livet på internett. Den sosiale effekten og konsekvensene av spill- og spillforstyrrelser, og de nye utfordringene for sosialt arbeid, ble identifisert.

Metode

Gjeldende gjennomgang forsøkte å gjennomføre en oversikt over litteratur knyttet til spill og spillforstyrrelser knyttet til eldre, definert som personer i alderen 60+. Resultatene er basert på kritisk gjennomgang av beskrivende og politisk litteratur om spill- og spillforstyrrelser, og av relevant forskning. I tillegg støtter funnene implementeringen av folkehelsepolitikken for å forhindre problemgambling blant eldre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania

Andrea Seberini

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

Michal Kozubik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Aktiv cristin-person

Hans-Jørgen Wallin Weihe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4