Cristin-prosjekt-ID: 2493927
Sist endret: 1. juli 2021, 15:51

Cristin-prosjekt-ID: 2493927
Sist endret: 1. juli 2021, 15:51
Prosjekt

Access to Health and Social Services for Elderly 60 aged in Slovakia: Public Health Perspective

prosjektleder

Miroslava Tokovska
ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

Finansiering

 • Andre
  Prosjektkode: 2493927

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Eldreomsorgstjenester

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
92052960
Sted
Miroslava Tokovska

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Access to Health and Social Services for Elderly 60 aged in Slovakia: Public Health Perspective

Populærvitenskapelig sammendrag

Slovakia faces several challenges related to elderly care. The aim of the project was to map and analyze the current situation in a region in southern Slovakia. Results of the project showed a serious capacity challenge at various public nursing homes; in addition, the national and municipal services are not fully integrated. Furthermore, the project discovered that the needs of the elderly are often met by relatives. The project concludes that in the coming years there will be insufficient social services and health services in Slovakia. Researchers recommend that the coordination of social and health services for the elderly take place at national and regional level.

Vitenskapelig sammendrag

After the age of 60 many elderly people experience increasing health problems and have an increased need for social and health care services. Slovakia will experience an aging population and the aim of this study was to assess their future needs and analyze access to social and health care services in Slovakia.

Our data showed a severe capacity challenge at various public retirement homes; additionally, the national and municipal services are not fully integrated. Furthermore, we detected that elderly people’s needs are often fulfilled by next of kin.

We conclude that in the years to come there will be insufficient social and health care services in Slovakia. We recommend that the coordination of social and health care services for the elderly takes place at a national and regional level.

Metode

Qualitative and quantitative data was gained by a survey based on closed and open questions and two focus groups interviews. Data was gained from 59 mayors of the South Gemer Region (Slovakia). The qualitative data was analyzed by phenomenological analysis and the quantitative data by statistical calculation.

Tittel

Tilgang til helse- og sosialtjenester for eldre 60 pluss i Slovakia: i et folkehelseperspektiv

Populærvitenskapelig sammendrag

Slovakia står foran flere utfordringer knyttet til eldreomsorgen. Målet med prosjektet var å kartlegge og analysere nåværende situasjon i en region i sør Slovakia. Resultater av prosjektet viste en alvorlig kapasitetsutfordring på forskjellige offentlige sykehjem; i tillegg er de nasjonale og kommunale tjenestene ikke fullt integrert. Videre prosjektet oppdaget at eldres behov ofte blir oppfylt av pårørende. Prosjektet konkluderer at det i årene som kommer vil være utilstrekkelige sosiale tjenester og helsetjenester i Slovakia. Forskere anbefaler at samordningen av sosiale og helsetjenester for eldre skjer på nasjonalt og regionalt nivå.

Vitenskapelig sammendrag

Flere eldre 60+ opplever økende helseproblemer og har et økt behov for helse og sosiale tjenester. Slovakia vil oppleve en aldrende befolkning, og målet med dette prosjektet var å vurdere deres fremtidige behov og analysere tilgang til sosiale tjenester og helsetjenester i Slovakia.
Kvalitative og kvantitative data ble innhentet ved en undersøkelse basert på lukkede og åpne spørsmål og to fokusgruppintervjuer. Data ble innhentet fra 59 ordførere i South Gemer-regionen (Slovakia). De kvalitative dataene ble analysert ved fenomenologisk analyse og de kvantitative dataene ved statistisk beregning.
Våre data viste en alvorlig kapasitetsutfordring på forskjellige offentlige sykehjem; i tillegg er de nasjonale og kommunale tjenestene ikke fullt integrert. Videre oppdaget vi at eldres behov ofte blir oppfylt av pårørende.
Vi konkluderte med at det i årene som kommer vil være utilstrekkelige sosiale tjenester og helsetjenester i Slovakia. Vi anbefaler at samordningen av helse og sosiale tjenester for eldre skjer på nasjonalt og regionalt nivå.

Metode

Kvalitative og kvantitative data ble innhentet ved en undersøkelse basert på lukkede og åpne spørsmål og to fokusgruppintervjuer. Data ble innhentet fra 59 ordførere i South Gemer-regionen (Slovakia). De kvalitative dataene ble analysert ved fenomenologisk analyse og de kvantitative dataene ved statistisk beregning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania

Andrea Seberini

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

Miriam Martinkovicova

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
1 - 4 av 4