Cristin-prosjekt-ID: 2494101
Registrert av: REK Sist endret: 2. november 2020 11:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2494101
Registrert av: REK Sist endret: 2. november 2020 11:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av semaglutid på bevegelseskapasitet hos pasienter med diabetes type 2 og perifer arteriesykdom

prosjektleder

Helga Loose
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 128138

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 12. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av semaglutid på bevegelseskapasitet hos pasienter med diabetes type 2 og perifer arteriesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Perifer arteriesykdom med claudicatio intermittens («røykeben») forekommer hos ca. 200 millioner mennesker verden over. Tilstanden kan gi redusert gangdistanse, smerter og redusert livskvalitet. Symptomene kommer tidligere hvis pasienten går i motbakker eller trapper. Smertene skyldes aterosklerotiske forandringer. Risikofaktorer for å utvikle claudicatio intermittens er de samme som for aterosklerose generelt, røyking, hypertensjon og diabetes type 2. Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av diabetesmedikamentet semaglutid på gangdistanse hos pasienter med etablert diabetes type 2 og samtidig claudicatio . Pasientene vil i tillegg til sin standard diabetes medikasjon få ukentlig injeksjon subkutant, enten med aktiv medisin (semaglutid) eller med placebo. Det vil tas generelle kliniske målinger, blodprøver og måling av gangdistanse på tredemølle . Det vil bli inkludert ca. 30 pasienter i Norge.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helga Loose

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Iren Hjellestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Andreas Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Kari Anne Sveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4