Cristin-prosjekt-ID: 2494117
Sist endret: 2. november 2020, 12:50

Cristin-prosjekt-ID: 2494117
Sist endret: 2. november 2020, 12:50
Prosjekt

Fra sykepleier til akademiker - en kvantitativ studie

prosjektleder

Anja Nastasja Robstad
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Sykepleievitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra sykepleier til akademiker - en kvantitativ studie

Vitenskapelig sammendrag

Oppstart av prosjektet "Fra sykepleier til akademiker - en kvantitativ studie" vil gjennomføres etter studien "Fra sykepleier til akademiker - en kvalitativ studie" er sluttført. Den kvantitative studien vil være en videreføring av den kvalitative studien. Planlegging og prosjektstart er satt til våren/sommeren 2021. 

Metode

Kvantiativ metode. Planlegges våren/sommeren 2021.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anja Nastasja Robstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Tina Lien Barken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 2 av 2