Cristin-prosjekt-ID: 2494195
Sist endret: 18. september 2021, 22:19

Cristin-prosjekt-ID: 2494195
Sist endret: 18. september 2021, 22:19
Prosjekt

Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy

prosjektleder

Ilker Meric
ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.500.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 301459

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikk

Emneord

Medisinsk fysikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+4793293775
Sted
Ilker Meric

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 31. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy

Populærvitenskapelig sammendrag

Den mest vanlege strålemetoden brukt til å behandle kreftsvulstar, er energetiske fotonstrålar. Men denne metoden har ei stor ulempe: fordi energien som blir overført til vevet avtar, vil også friskt vev rundt svulsten bli råka av ein uønskt stråledose. Dette fører til seinskadar og bidrar til redusert livskvalitet for kreftpasientar.

 

Stråleterapi med ladde partiklar, som til dømes proton, har potensialet til å redusere dosen som treffer det friske vevet. Dette kjem først og fremst av at partiklane har ei bestemt rekkevidde i materie, inkludert menneskevev, og at det meste av energiavsettinga skjer rett før dei stoppar. Ved å fininnstille energien til dei ladde partiklane, kan ein få dei til å stoppe nøyaktig i kreftsvulsten. Denne unike eigenskapen til ladde partiklar gjer dei til eit effektivt verktøy for å drepe kreftceller, gitt at ein kjenner rekkevidda i vevet.

 

Dessverre er det visse faktorar, som til dømes organrørsle, anatomiske endringar og posisjoneringsfeil på millimeternivå, som gjer at ein veit rekkevidda med ei viss usikkerheit. Dette gjer at ein ikkje får utnytta den bestemte rekkevidda til partikkelstrålen fullt ut. Ei ideell løysing for å redusere denne uvissa på, er å visualisere partikkelstrålen når den går gjennom pasienten, og slik «sjå» kvar partiklane stoppar under behandlinga. Behandlaren oppdagar då dei uønskte avvika med ein gong.

 

NOVO-prosjektet (Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy) har som mål å utvikle eit nyskapande kamera som kan «sjå» kvar dei innkommande partiklane stoppar i pasienten. For første gong vil eit kamera kunne avbilde sekundære nøytron og gammastrålar som er produsert av dei ladde partiklane.

Ved å ta i bruk data frå kameraet, kan ein lage augneblinksbilde av partikkelstrålen og bestemme rekkevidda til partiklane i sanntid. Dette kan bidra til å redusere seinskadar hos pasientane, fordi ein vil redusere mengda friskt vev som blir utsett for stråling.

Vitenskapelig sammendrag

Particle therapy (PT) is an emerging radiation therapy modality offering highly conformal treatment plans as compared to conventional radiation therapy, contributing to spare healthy tissue during treatment. This is mainly due to the finite range of particles in tissue and the steep dose gradient toward the end of their range. An important challenge associated with PT is the considerable uncertainties in the particle ranges in tissue predicted by treatment planning systems in addition to those resulting from tissue heterogeneities, anatomical changes as well as inter- and intra-fractional organ motion. These uncertainties result in increased distal treatment margins in clinical protocols. Thus, it has not yet been possible to exploit the full potential of the finite range of protons in tissue, especially when tumors are located near organs at risk. There is therefore a consensus that it is of great importance to monitor the range of particles during treatment with high precision (~1-2mm). Range verification techniques will also allow on-line monitoring of the delivered dose to patient.

 

We propose, for the first time, the development of a compact, high-efficiency single volume scatter camera (SVSC) based on optically segmented arrays of organic scintillators. The SVSC will be utilized for the detection and subsequent imaging of secondary neutrons and prompt gamma-rays (PGs) produced in nuclear interactions. The SVSC will be the first of its kind in PT offering "unification" of neutron and PG imaging in a single device with potentially revolutionizing improvements in achievable counting statistics to allow range and dose verification on a spot-by-spot basis, including weaker spots. To achieve the objective of the NOVO project, we will (1) perform a model-based design evaluation of the SVSC, (2) develop methods for optimal particle discrimination and (3) perform tests in clinically realistic conditions with a first functional prototype SVSC.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ilker Meric

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Hunter Nathaniel Ratliff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Lena Marie Setterdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Enver Alagoz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Liv Bolstad Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Multi-Feature Treatment Verification in Particle Therapy.

Kögler, Toni; Alagoz, Enver; Beyer, Roland; Hammer, Sebastian; Lutz, Benjamin; Meric, Ilker; Permatasari, F.; Römer, Katja; Schellhammer, Sonja; Skjerdal, Kyrre mfl.. 2021, Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications 2021. HVL, UIBVitenskapelig foredrag

MCNP6.2 simulations of the NOVO range verification system for particle therapy.

Meric, Ilker. 2021, 2021 MCNP User Symposium. HVLFaglig foredrag

Neutron-based in-vivo range verification in proton therapy.

Ytre-Hauge, Kristian Smeland; Pilskog, Sara Margareta Cecilia; Skjerdal, Kyrre; Syltøy, Janne; Meric, Ilker. 2021, NACP Symposium 2021. HAUKELAND, UIB, HVLPoster
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »