Cristin-prosjekt-ID: 2494633
Sist endret: 9. november 2020, 13:15

Cristin-prosjekt-ID: 2494633
Sist endret: 9. november 2020, 13:15
Prosjekt

Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder? En systematisk kartleg-gingsoversikt

prosjektleder

Heather Melanie R Ames
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Skilsmisse • Barn • Barnehelse • Samværsordninger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 24. august 2020 Slutt: 5. april 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder? En systematisk kartleg-gingsoversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Samlivsbrudd er en alvorlig hendelse i barns liv, og det har store konsekvenser for både barn og foreldre. I enkelte tilfeller skjer det at barn motsetter seg samvær med en av (eller begge) foreldrene i etterkant av foreldrenes samlivsbrudd. Samværsvegring er at et barn over tid uttrykker sterk motstand mot samvær med en av foreldrene. Ofte er årsakene komplekse og det kan være vanskelig å forstå eller identifisere hva som ligger til grunn for at barna ikke ønsker å være hos far eller mor. Det kan også være vanskelig å forstå hvordan samværsvegring bør håndteres. Etter et samlivsbrudd kan barnet oppleve lojalitetskonflikt og i den forbindelse ønske å støtte den forelderen som fremstår som den mest tillitsvekkende eller utsatte i konflikten, barnet kan utvikle usunn tilknytning til en av foreldrene, foreldrene kan på ulike måter påvirke barnet til å motsette seg samvær, og barnet kan ha opplevd omsorgssvikt og grenseoverskridelser i det ene hjemmet. Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge og beskrive forskningen som finnes om årsaker til samværsvegring, og verktøy eller tiltak for å identifisere, forebygge og håndtere samværsvegring med en forelder.

Tittel

Understanding and helping children who resist or refuse post-separation parental contact: A systematic mapping review

Populærvitenskapelig sammendrag

Parental separation is a serious event in a child’s life that has consequences for both parents and children. In some cases, children may resist or refuse contact with one or both of their parents. Refusal to have contact means that a child, over time, develops a strong sense of refusal to meet with one of the parents. The reasons for a child to refuse or resist meeting a parent are often complex and can be difficult to understand, identify or treat. After parental separation, children can experience a conflict of loyalty. This may be because they perceive one parent as being weaker (and want to protect them), to be more prone to have an unhealthy attachment, or a parent that may influence their child to refuse or resist meeting the other parent. Another reason may be previous neglect or abuse. The main aim of this project is to map and describe research about the reasons children resist or refuse to meet a parent after separation, and to map and describe tools or interventions to identify, prevent and treat the refusal or resistance to spend time with a parent.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heather Melanie R Ames

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Christine Hillestad Hestevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Tor Atle Rosness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lars Jørun Langøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5