Cristin-prosjekt-ID: 2494786
Sist endret: 11. november 2020 09:50

Cristin-prosjekt-ID: 2494786
Sist endret: 11. november 2020 09:50
Prosjekt

Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak - Prosjektplan for omtale av systematiske oversikter

prosjektleder

Lillebeth Larun
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Akuttmedisin

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2020 Slutt: 30. november 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak - Prosjektplan for omtale av systematiske oversikter

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsetjenesten skal sørge for god og forsvarlig helsehjelp og befolkningen skal ha tilgang til tjenester ved akutt sykdom og skade. Somatiske akuttmottak tar imot pasienter med akutt behov for helsehjelp. I et somatisk akuttmottak kommer pasienter som trenger spesialistvurdering for enten avklarende diagnostikk og hjemreise eller innleggelse for videre diagnostikk og behandling. På akuttmottaket blir pasientene triagert (hastegradsvurdert og prioritert) og overvåket i henhold til sine umiddelbare behov.

 

Dette er en prosjektplan for omtaler av systematiske oversikter der formålet er å undersøke effektene av ulike systemer for systematiske hastegradsvurderinger, med eller uten påfølgende overvåkningstiltak, i somatiske akuttenheter på pasient-, drifts-, samfunns- og ansattrelaterte utfall.

 

Vi skal gjøre et systematisk søk etter systematiske oversikter. To personer vil uavhengig av hverandre velge ut de systematiske oversiktene som er nyest og av best metodisk kvalitet. Den metodiske kvaliteten vil vurderes. Den eller de oversiktene som inkluderes vil presenteres i form av en omtale som vil inneholde en kort beskrivelse av problemet, tiltaket, sammenligningen og effektene av tiltaket. Vi vil også vurdere hvor stor tillit vi kan ha til resultatene i den systematiske oversikten ut fra hvordan vi har vurdert sikkerheten av dokumentasjonen.

Tittel

The effect of triage systems for patients in emergency and accident departments - Protocol for brief language summaries of systematic reviews

Populærvitenskapelig sammendrag

The Health Services aim to provide adequate and efficient health services at all levels and for everyone. Accident and Emergency Departments (A&E) receive patients in acute need of care. The patient is triaged and monitored according to his/her immediate needs.

 

This is a protocol for plain language summaries of systematic reviews that aim to determine and summarise the effect of triage systems in A&E departments on patient, organisational, societal and employee outcomes.

 

We will carry out a systematic search for systematic reviews. The systematic review(s) that are most updated and has lowest risk of bias will be selected. The systematic reviews will be presented in a brief summaries containing results looking at morbidity, mortality, time to diagnoses at the A&E, time to treatment at the A&E, patient satisfaction, costs, as well as employee job satisfaction and absences due to illness. Selection of systematic reviews, critical appraisal, and grading of the evidence will be done by two researchers independently.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lillebeth Larun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Martin Robert Lerner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »