Cristin-prosjekt-ID: 2494968
Sist endret: 18. november 2020, 13:04

Cristin-prosjekt-ID: 2494968
Sist endret: 18. november 2020, 13:04
Prosjekt

IntegER - Integrasjon av energilager i distribusjonsnettet

prosjektleder

Kjersti Berg
ved SINTEF Energi AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Skagerak Energi AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 269420

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Elkraft

Emneord

Batteriteknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IntegER - Integrasjon av energilager i distribusjonsnettet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved SINTEF Energi AS
Aktiv cristin-person

Bendik Nybakk Torsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS

Eirill Bachmann Mehammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Elkraftteknologi ved SINTEF Energi AS

Stig Simonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Skagerak Energi AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Demoer og kunnskap som gjør det lettere å integrere batterisystem i distribusjonsnettet.

Mehammer, Eirill Bachmann; Berg, Kjersti. 2020, SINTEFENNettsider (opplysningsmateriale)

Mikronett for å opprettholde strømforsyning i lokale strømnett.

Mehammer, Eirill Bachmann; Torsæter, Bendik Nybakk; Berg, Kjersti. 2020, SINTEFENNettsider (opplysningsmateriale)

Mikronett sikrer strøm ved avbrudd.

Mehammer, Eirill Bachmann; Torsæter, Bendik Nybakk; Berg, Kjersti. 2020, SINTEFENIntervju

Techno-economic analyis of battery storage for peak shaving and frequency containment reserve .

Ahcin, Peter; Berg, Kjersti; Petersen, Idar. 2019, IEEE. SINTEFENVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Power Quality in Smart Distribution Systems with Electric Battery, Large Loads and PV Generation. .

Muñoz Ortiz, Miguel; Petersen, Idar; Mikut, Ralf; Landsverk, Henrik; Simonsen, Stig. 2019, 13th International Renewable Energy Storage Conference 2019 (IRES 2019). SE, SINTEFEN, SINTEF, KITVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »