Cristin-prosjekt-ID: 2494995
Sist endret: 13. november 2020 14:16

Cristin-prosjekt-ID: 2494995
Sist endret: 13. november 2020 14:16
Prosjekt

ACCESS Life Course Infrastructure – Upgrade and Expansion

prosjektleder

Marijke Veenstra
ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 269920

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Samfunnsøkonomi • Demografi • Geriatri • Helsefag

Emneord

Forskningsinfrastruktur

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
90230254
Sted
Marijke Veenstra

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ACCESS Life Course Infrastructure – Upgrade and Expansion

Populærvitenskapelig sammendrag

Life course studies constitute an important research area for social- and
health sciences. In Norway, studies that follow the same individuals over a
longer period of time, have been relatively scarce. Through the ACCESS
Upgrade infrastructure, researchers and students will gain access to
updated and upgraded longitudinal life course data for more than 6,000
men and women aged 49 years and older. Data from the Norwegian Life
course, Ageing and Generation panel study (NorLAG) form the basis of this
infrastructure. NorLAG combines survey data and with information from
public registers addressing key life domains: health and health behaviour,
work and retirement, family relations, leisure time, care and quality of life.
By the end of the establishment phase of the infrastructure, information from
three waves of survey data (2002, 2007 and 2017) and annual register data
for a 20-year period (2002-2022) will be available for research purposes. The
data provide unique opportunities for tracing individuals through different
life phases and for analysing role changes and life events over time. This
way, ACCESS Upgrade will strengthen the foundation for empirical welfare
research and provide an important tool for research that can feed into policy
goals, such as active ageing, combating social inequalities across the life
course, intergenerational solidarity and family-work balances.
A main aim of ACCESS Upgrade is to improve validity and reliability of
existing data and measurement instruments. The upgrade will ensure that
researchers have access to data through new systems that are flexible,
secure and user-friendly. The infrastructure will also establish meeting
grounds where researchers, students and other stakeholders can come
together and discuss topics of relevance for the infrastructure. ACCESS
Upgrade is hosted by NOVA at Oslo and Akershus University College for
Applied Sciences - founder of the NorLAG study, and the Norwegian Centre
for Research Data (NSD).

Vitenskapelig sammendrag

This infrastructure project represents an upgrade and expansion of the
ACCESS Life Course Database, which aims at facilitating free access to
up-to-date, quality assured longitudinal, social science, life course data.
Adding new survey and register information constitutes an expansion of the
previous ACCESS infrastructure from two to three survey waves and from
10 to 20 years of register data. An important endeavor is to enable increased
sharing of these data and integrate them With previous waves. This requires
comprehensive data management: data must be cleaned, validated,
documented, harmonised with previous waves of survey and register data,
and organised and stored in a manner that optimises use for external users.
Such efforts require concerted action, a combination of in-depth scientific
knowledge and technological innovations in data archiving, embedded
in a collective infrastructure. Project partners NOVA and NSD propose a
clear sequence of data curation and procedural steps for the establishment
phase of the upgraded ACCESS infrastructure: Project management, Data
processing, Data documentation, Data storage and sharing solutions,
and User communication and involvement. This way, ACCESS Upgrade
provides a powerful tool for research and education in Norway, as well as for
international research collaborations addressing challenges associated with
population ageing. The infrastructure will provide a platform for data sharing
between research communities in Norway, which is important for moving a
field forward in a way that neither group can do on its own. To facilitate use
beyond research, and contribute to evidence-based policy making, ACCESS
Upgrade will incorporate specific dissemination activities to engage civil
society, industry, policy makers and other stakeholders.

Metode

Survey and register data

Utstyr

Infrastructure

Tittel

ACCESS Life Course Infrastructure – Upgrade & Expansion

Populærvitenskapelig sammendrag

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige
og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over
lengre tid, har vært mangelvare i norsk forskning. Med infrastrukturprosjektet
ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte
longitudinelle livsløpsdata for mer enn 6 000 kvinner og menn i Norge.
Dataene som ligger til grunn for infrastrukturen kommer fra den Norske
studien om Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG). Studien kombinerer
survey og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: helse og
helseatferd, arbeid og pensjonering, familierelasjoner, fritid, omsorg og
livskvalitet.
Når ACCESS Upgrade avsluttes, vil tre runder med survey data (2002,
2007, 2017) og registerdata for 20 år (2002 - 2022) være tilgjengelig
for forskningsformål. Dataene gir enestående muligheter for å følge
individer gjennom ulike livsfaser, for å analysere endringer i ulike roller
gjennom livet og betydningen av livshendelser over tid. De vil også
gjøre det mulig å analysere konsekvenser av politiske reformer og av
demografiske og økonomiske endringer. ACCESS Upgrade vil dermed styrke datagrunnlaget for den empiriske velferdsforskningen og gi økt kunnskap til
bruk i politikkutforming for utvikling av velferdssamfunnet.
En viktig målsetting med ACCESS Upgrade er å forbedre validiteten og
påliteligheten til eksisterende data og måleinstrumenter og å finne måter å
samle og bearbeide nødvendige data mer effektivt. Gjennom oppgraderingen
vil forskere få tilgang til dataene på nye måter som både er fleksible, sikre
og brukervennlige. Infrastrukturen skal også legge til rette for tematiske
møteplasser mellom forskere, studenter og andre interessenter. Vertskapet
for infrastrukturen er delt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved
Høgskolen i Oslo og Akershus, som står bak NorLAG studien, og Norsk
Senter for Forskningsdata (NSD), Norges nasjonale arkiv for forskningsdata.

Vitenskapelig sammendrag

This infrastructure project represents an upgrade and expansion of the
ACCESS Life Course Database, which aims at facilitating free access to
up-to-date, quality assured longitudinal, social science, life course data.
Adding new survey and register information constitutes an expansion of the
previous ACCESS infrastructure from two to three survey waves and from
10 to 20 years of register data. An important endeavor is to enable increased
sharing of these data and integrate them With previous waves. This requires
comprehensive data management: data must be cleaned, validated,
documented, harmonised with previous waves of survey and register data,
and organised and stored in a manner that optimises use for external users.
Such efforts require concerted action, a combination of in-depth scientific
knowledge and technological innovations in data archiving, embedded
in a collective infrastructure. Project partners NOVA and NSD propose a
clear sequence of data curation and procedural steps for the establishment
phase of the upgraded ACCESS infrastructure: Project management, Data
processing, Data documentation, Data storage and sharing solutions,
and User communication and involvement. This way, ACCESS Upgrade
provides a powerful tool for research and education in Norway, as well as for
international research collaborations addressing challenges associated with
population ageing. The infrastructure will provide a platform for data sharing
between research communities in Norway, which is important for moving a
field forward in a way that neither group can do on its own. To facilitate use
beyond research, and contribute to evidence-based policy making, ACCESS
Upgrade will incorporate specific dissemination activities to engage civil
society, industry, policy makers and other stakeholders.

Metode

Spørreskjema og registerdata

Utstyr

Infrastruktur

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marijke Veenstra

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Katrine Utaaker Segadal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Morten Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Gry Hege Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hanna Vangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »