Cristin-prosjekt-ID: 2495070
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2020, 11:13 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2495070
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2020, 11:13 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ikke-informative koder ("skrotkoder") i det norske dødsårsaksregisteret 1996-2018

prosjektleder

Christian Lycke Ellingsen
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 177346

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 1. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ikke-informative koder ("skrotkoder") i det norske dødsårsaksregisteret 1996-2018

Populærvitenskapelig sammendrag

Informasjon om dødelighet og dødsårsaker er grunnleggende for vår forståelse av helse og sykdom i samfunnet. Dødsårsaksstatistikken i Norge følger internasjonalt regelverk fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) og er underlagt regler for offisiell statistikk i henhold til statistikkloven og EUs Code of Practice. Dette forskningsprosjektet er en del av et ph.d.-prosjekt om datakvaliteten i Dødsårsaksregisteret. (Andre deler av prosjektet er knyttet til REK Sør-Øst 2013/2311.) Prosjektet vil benytte data fra Dødsårsaksregisteret for årgangene 1996-2018 (eller senere dersom data foreligger i løpet av prosjektperioden) for å undersøke forekomsten av ikke-informative koder for underliggende dødsårsak («skrotkoder»). Skrotkoder er diagnosekoder som eksisterer i det internasjonale systemet for klassifisering av sykdommer og skader (for tiden ICD-10), men som ikke har verdi for folkehelsearbeid (helseanalyse, forebygging). Å studere forekomst av skrotkoder vil kunne si noe om hvilke deler av datamaterialet i Dødsårsaksregisteret som har god og mindre god kvalitet, og har derfor direkte betydning for bruken av data fra registeret til statistikk, helseanalyse og forskning. Global Burden of Disease (GBD) er et verdensomspennende prosjekt for forbedring av helsestatistikk, deriblant dødsårsaker. GBD forsøker blant annet å lage dødsårsaksstatistikk der skrotkodene er fjernet og dødsfallene plassert der de på gruppenivå mest sannsynlig hører hjemme. Dette forskningsprosjektet vil: 1. Undersøke omfanget av bruk av skrotkoder i det norske dødsårsaksregisteret 2. Sammenligne den offisielle norske dødsårsaksstatistikken med resultatene vi får ved å bruke metodene fra GBD for å identifisere hvilke reelle underliggende dødsårsaksdiagnoser som «mangler» i det norske dødsårsaksregisteret

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Lycke Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Gerhard Sulo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Stein Emil Vollset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Glenny Cecilie Alfsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Anne Gro Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »