Cristin-prosjekt-ID: 2495252
Sist endret: 17. november 2020, 12:07

Cristin-prosjekt-ID: 2495252
Sist endret: 17. november 2020, 12:07
Prosjekt

FLEXEFFECT - Flexible electricity use in households: barriers, opportunities and effects

prosjektleder

Karina Standal
ved CICERO Senter for klimaforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • CICERO Senter for klimaforskning

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 294687

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2019 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FLEXEFFECT - Flexible electricity use in households: barriers, opportunities and effects

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karina Standal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved CICERO Senter for klimaforskning

Tor Håkon Jackson Inderberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fridtjof Nansens institutt

Tanja Winther

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

Marianne Aasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved CICERO Senter for klimaforskning

Hanne Sæle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

"Foreløpige resultater fra spørreundersøkelse blant norske husholdninger: oppfatninger og holdninger til ny nettleie".

Sæle, Hanne; Aasen, Marianne. 2020, Prosjektseminar med brukerpartnere. SINTEFEN, CICEROFaglig foredrag

The dynamics of solar prosuming: Exploring interconnections between actor groups in Norway.

Jackson Inderberg, Tor Håkon; Sæle, Hanne; Westskog, Hege; Winther, Tanja. 2020, Energy Research & Social Science. NANSEN, SINTEFEN, UIO, CICEROVitenskapelig artikkel

Hvem kan jevne ut strømbruken sin?

Aasen, Marianne; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Standal, Karina; Sæle, Hanne; Westskog, Hege; Winther, Tanja. 2020, Teknisk Ukeblad. SINTEFEN, NMBU, UIO, CICEROLeserinnlegg
1 - 3 av 3