Cristin-prosjekt-ID: 2495458
Registrert av: REK Sist endret: 27. august 2021, 15:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2495458
Registrert av: REK Sist endret: 27. august 2021, 15:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling med en TLR9-agonist og to nøytraliserende antistoffer for å redusere virusreservoar og styrke immunologisk kontroll ved hiv-infeksjon (TITAN-studien)

prosjektleder

Dag Henrik Reikvam
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 184485

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2020 Slutt: 30. november 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling med en TLR9-agonist og to nøytraliserende antistoffer for å redusere virusreservoar og styrke immunologisk kontroll ved hiv-infeksjon (TITAN-studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Humant immunsviktvirus (hiv) infiserer en gruppe hvite blodceller som er karakterisert ved at de uttrykker proteinet CD4 på celleoverflaten. I cellekjernen integrerer virusarvestoffet seg med cellenes eget arvestoff (DNA). Moderne medisiner mot hiv hemmer virusets evne til å formere seg og infisere nye CD4-celler, men det fjerner ikke virusarvestoffet fra cellekjernene i celler som allerede er infisert. Dersom man slutter med hiv-medisiner, vil viruset begynne å formere seg igjen. Det betyr at per i dag må alle personer med hiv ta medisiner hver dag for resten av livet. Hvis man kunne finne en behandling som fjernet alt virusarvestoffet fra cellenes eget DNA, ville det bety en kur for hiv der personer ville bli kvitt viruset og kunnet leve uten medisiner. Denne studien skal prøve ut tre preparater som i kombinasjon skal hjelpe kroppens immunforsvar til å bekjempe hiv-infiserte CD4-celler. Hvis behandlingen er effektiv, betyr det at personer med hiv kan slutte med faste medisiner og ta denne nye behandlingen som en avgrenset og endelig kur mot hiv. Selv om behandlingen skulle vise seg ikke å gi en endelig kur for hiv, vil studien gi verdifull informasjon om hvordan immunforsvaret arbeider i forsøket på å bli kvitt virusarvestoffer fra alle hvite blodceller. Studien gjennomføres ved at personer som bruker medisiner mot hiv inviteres til å delta. De randomiseres til å motta en 8-ukers kur med enten en eller flere av de tre forsøkspreparatene eller placebo. Under denne kuren skal de slutte å ta sine faste medisiner. Det primære endepunktet i studien er tiden fra personene mottar forsøkspreparatene til de eventuelt må starte opp igjen med faste hiv-medisiner som følge av tilbakefall av virus i blodet. Oppfølgingen går over 28 uker. Studien vil også se hvordan CD4-cellene utvikler seg i oppfølgingsperioden. Det vil samles inn og arkiveres blodprøver i en biobank som skal brukes til å studere hvordan immunforsvaret mot hiv reagerer på forsøkspreparatene. Studien er en internasjonal multisenterstudie som utgår fra Aarhus universitetssykehus i Danmark. Studien er godkjent av etisk komite og legemiddelmyndighetene i Danmark og Australia, og det er allerede inkludert pasienter i disse landene. Totalt skal 48 personer med hiv skal inkluderes i studien.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Henrik Reikvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Birgitte Stiksrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Ma Dyrhol-Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3