Cristin-prosjekt-ID: 2495461
Registrert av: REK Sist endret: 19. november 2020, 14:21 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2495461
Registrert av: REK Sist endret: 19. november 2020, 14:21 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydningen av fysisk aktivitet og idretts-deltakelse i ungdomsåra for muskelskjelettsmerter og mental helse som voksen. En prospektiv studie med 10 års oppfølging.

prosjektleder

Kjersti Storheim
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 187225

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av fysisk aktivitet og idretts-deltakelse i ungdomsåra for muskelskjelettsmerter og mental helse som voksen. En prospektiv studie med 10 års oppfølging.

Populærvitenskapelig sammendrag

Forekomst av muskel-skjelettplager er økende, også blant ungdommer. Ungdommer med muskelskjelettplager er mer utsatt for å utvikle kroniske smerteplager som voksne. Muskel- og skjelettplager kan ha en stor innvirkning på ungdoms liv og kan være assosiert med redusert fysisk og psykisk livskvalitet, fravær fra skole og høyt forbruk av legemidler og helsevesen. Det er behov for mer kunnskap om faktorer som predikerer fysisk aktivitet gjennom livet, og hvordan disse faktorene fører til endring i fysisk aktivitet gjennom livet. Man vil undersøke betydningen av aktivitetsnivået gjennom ungdomsårene for grad av muskel- og skjelettplager og psykisk helse i voksen alder, og om aktivitetsnivået og/eller det å ha muskelskjelettplager og/eller redusert psykisk helse i ungdomsårene predikerer aktivitetsnivået og muskelskjelettplager som voksen. Allerede innsamlede data fra Ung-HUNT 3 skal kobles til Hunt 4 (voksne). Det skal utføres en prospektiv studie med 10-11-års oppfølging som inkluderer deltagere fra UngHUNT3 som også har respondert på voksen HUNT4.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Storheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Maren Hjelle Guddal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingrid Heuch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

John-Anker Zwart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Synne Øien Stensland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »