Cristin-prosjekt-ID: 2495578
Sist endret: 7. februar 2021, 15:11

Cristin-prosjekt-ID: 2495578
Sist endret: 7. februar 2021, 15:11
Prosjekt

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

prosjektleder

Maria-Monika Metallinou Log
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 17.659.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 298993

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikk • Samfunnsvitenskap • Landskapsplanlegging • Sikkerhet og sårbarhet • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Brannsikkerhet • Risikofaktorer • Kystlynghei • Trehus • Nasjonal beredskap og krisehåndtering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 30. september 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

Populærvitenskapelig sammendrag

DYNAMIC is an interdisciplinary project focusing on fire disaster prevention, e.g. the 2014 Lærdalsøyri and Flatanger fires. Changes in climate, land-use, buildings, infrastructure and demography are increasing the fire risk in previously low-risk areas in Norway. DYNAMIC will map and model the abiotic, biotic, and human drivers of these changes in fire risk, develop risk
forecasting strategies, and contribute to identify effective short and long term risk reducing measures. Two interconnected innovative aspects of DYNAMIC are (i) our radical cross-disciplinary expertise, as we are the first project, to our knowledge, integrating expertise form fire science, contingency management, computer science, meteorology, risk management, health, cultural landscape
management, farming, and ecosystem science, and (ii) our cross-sectorial approach where the scientists collaborate closely throughout the project period with fire brigades, farming communities, and civic habitat management interest groups. DYNAMIC shall identify and monitor significant risk contributing factors, develop forecasting systems for high risk conditions and warn the emergency
systems and the public when appropriate regarding single structure fire risk, conflagration risk and Calluna (No: røsslyng) dominated WUI fire risk.
DYNAMIC shall support recent civic efforts in coastal Norway to reduce accumulated degenerated fire prone Calluna, intruded by very flammable junipers, and support and optimize innovative prescribed burning and fire control methods. Camp fires as ignition source will be addressed. Proactive emergency responses based on forecasted risk, and computer based training programs, will be developed, assessed and optimized. To reduce the likelihood of massive loss of lives, e.g. Greece and California 2018, warning systems aimed at supporting individuals at risk will be developed and tested. DYNAMIC will participate in the new IAFSS "Large Outdoor Fires & the Built Environment" Work Group.

Vitenskapelig sammendrag

Katastrofebranner, slik man har opplevd i eksempelvis Australia, Canada, USA og ved Middelhavet, er et økende samfunnsproblem. De to verste brannene i 2018, i Hellas og i California, medførte tap av henholdsvis 103 og 85 menneskeliv, hovedsakelig barn og pensjonister. Nær 20.000 bygninger ble ødelagt i disse to brannene.

Kombinasjonen tørke og vind gjorde vinterbrannene i Lærdalsøyri og Flatanger i 2014, til de mest omfattende brannene i Norge i antall tapte bygninger siden 1923. Under tørken forsommeren 2018 var vi igjen ekstremt utsatt. Lite vind og god helikopterberedskap ble avgjørende for at det gikk så bra. Lyngbrannen i Sokndal i april 2019, med over 400 evakuerte, og turgåere berget i siste minutt av redningshelikopter, viste nok en gang hvor utsatte og sårbare vi kan være, også i Norge. Klimaendringer og gjengroing tilsier at storbrannrisikoen er økende, både i tette trehusmiljø i byer og i randsonen natur/bebyggelse.

I prosjektet "Redusere risiko for brannkatastrofer gjennom dynamisk risikomodellering og risikostyring (DYNAMIC)" skal tverrfaglig forskning bidra til at vi bedre kan forstå parametere som leder fram mot katastrofebranner. Vi skal utvikle metoder for å påvise og varsle kommende risikotopper. Vi skal studere, støtte og stimulere til etablering av frivillige lyngbrennerlag for reduksjon av brannrisiko i lyngheier og dele kunnskap med lyngbrennere. Vi skal forske på risikoreduserende tiltak, risikovarsling og proaktiv beredskap for at brannvesenet bedre kan håndtere framtidens brannrisiko. Vi skal også utvikle og teste ut varsling til publikum for a unngå tap av mange menneskeliv i storbranner, slik man dessverre har opplevd i andre land.

Kunnskap som utvikles i DYNAMIC skal spres til alle involverte grupper, myndighetene og forskere internasjonalt. Forskningsprosjektet vil gi forbedret sikkerhet for alle som kan være utsatt for slik storbrannrisiko.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria-Monika Metallinou Log

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Liv Guri Velle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Møreforsking

Vigdis Vandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Lars Michael Kristensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen

Torgrim Log

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haugesund
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Remote Virtual Simulation for Incident Commanders: Opportunities and Possibilities.

Wijkmark, Cecilia Hammar; Heldal, Ilona; Log, Maria-Monika Metallinou; Fankvist, Sune. 2020, 11th IEEE International Conferenceon Cognitive Infocommunications - CogInfoCom 2020. HVLVitenskapelig foredrag

Virtual and Live Simulation-Based Training for Incident Commanders.

Wijkmark, Cecilia Hammar; Heldal, Ilona. 2020, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The Role of Virtual Simulation in Incident Commander Education – A field study.

Wijkmark, Cecilia Hammar; Log, Maria-Monika Metallinou; Heldal, Ilona; Fankvist, Sune. 2020, NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning. HVL, SVERIGEVitenskapelig artikkel

Study of Heathland Succession, Prescribed Burning, and Future Perspectives at Kringsjå, Norway.

Gjedrem, Anna Marie; Log, Torgrim. 2020, Land. EUC, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »