Cristin-prosjekt-ID: 2495743
Sist endret: 23. november 2020, 14:51

Cristin-prosjekt-ID: 2495743
Sist endret: 23. november 2020, 14:51
Prosjekt

Innsyn i journal

prosjektleder

Eli Kristiansen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innsyn i journal

Vitenskapelig sammendrag

Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har til ulike tidspunkt de siste årene gitt sine pasienter innsyn til sykehusjournal gjennom den offentlige nettportalen helsenorge.no.

Vi har tidligere samlet kunnskap i de ulike regionene blant både pasienter og helsepersonell om deres erfaringer med tjenesten. I dette prosjektet ønsker vi å videreføre dette arbeidet med å kartlegge pasienter og helsepersonell sine erfaringer og forventninger til innsyn i journal.

Vi planlegger en spørreundersøkelse i løpet av 2020 hvor vi undersøker pasienters erfaringer og nytte ved digitalt innsyn. I denne omgangen skal forske spesielt på kategorier av pasienter, ikke hele pasientmassen. Hvilke pasientgrupper bruker digitalt innsyn og hvilke pasientgrupper får mest nytte av digitalt innsyn, både på egenhånd og i samspill med helsepersonell?

Når det gjelder helsepersonells erfaringer har tidligere forskning definert noen områder vi mener trenger mer forskning. Vi skal undersøke de utfordringene vi har identifisert i psykiatrien hvor helsepersonellet uttrykker at journalen har mistet deler av sitt virke som arbeidsverktøy. Vi ønsker å se mer systematisk på om utfordringene rundt journalen som arbeidsverktøy har ført til skyggejournalføring, underrapportering eller andre uformelle måter å unnlate å tilgjengeliggjøre informasjon for pasienten på.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eli Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Monika Alise Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Asbjørn Johansen Fagerlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Patient use and experience with online access to electronic health records in Norway: Results from an online survey.

Zanaboni, Paolo; Kummervold, Per Egil; Sørensen, Tove; Johansen, Monika Alise. 2020, Journal of Medical Internet Research. NORCE, UNN, HNIKTVitenskapelig artikkel

Healthcare personnels’ experience with patients’ online access to electronic health records: Differences between professions, regions, and somatic and psychiatric healthcare.

Kristiansen, Eli; Johansen, Monika Alise; Zanaboni, Paolo. 2019, Linköping Electronic Conference Proceedings. UNNVitenskapelig artikkel

Health Professionals' Experience with Patients Accessing Their Electronic Health Records: Results from an Online Survey.

Johansen, Monika Alise; Kummervold, Per Egil; Sørensen, Tove; Zanaboni, Paolo. 2019, Studies in Health Technology and Informatics. UIT, NORCE, UNN, HNIKTVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3