Cristin-prosjekt-ID: 2495871
Sist endret: 24. november 2020, 15:07

Cristin-prosjekt-ID: 2495871
Sist endret: 24. november 2020, 15:07
Prosjekt

Samhandling og informasjonsutveksling fastleger

prosjektleder

Omid Saadatfard
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samhandling og informasjonsutveksling fastleger

prosjektdeltakere

prosjektleder

Omid Saadatfard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gro-Hilde Severinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Silsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kristian Malm-Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Ambivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record.

Melby, Line; Andreassen, Hege Kristin; Torsvik, Torbjørn; Ellingsen, Gunnar; Severinsen, Gro-Hilde; Silsand, Line; Ekeland, Anne Granstrøm; Saadatfard, Omid; Pedersen, Rune. 2019, Linköping Electronic Conference Proceedings. UIT, UNN, SINTEF, NORDVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1