Cristin-prosjekt-ID: 2496263
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2021, 11:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2496263
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2021, 11:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjerte- og karsykdom blant innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre i Norge. Trender, sosioøkonomi, komorbiditet, og behandling.

prosjektleder

Kjersti Stormark Rabanal
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Stavanger

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 171336

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjerte- og karsykdom blant innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre i Norge. Trender, sosioøkonomi, komorbiditet, og behandling.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å studere trender i hjerte- og karsykdom blant ulike innvandrergrupper i Norge, bruk av primær- og sekundærforebyggende medikamenter, og betydningen av sosioøkonomi for utvikling av hjerte- og karsykdom blant innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre i Norge. I tillegg vil vi teste hvor godt en norsk risikomodell (NORRISK2) predikerer hjerte- og karsykdom blant ulike innvandrergrupper, og studere insidensen av hjerte- og karsykdom hos norskfødte av innvandrerforeldre og innvandrere som kom til Norge i ung alder. Blant ulike innvandrergrupper i Norge ønsker vi videre å studere komorbiditet, forskjeller i dødelighet etter hjerte- og karsykdom, forskjeller i behandling samt geografiske forskjeller i forekomst av hjerte- og karsykdom. Gjennom en kobling mot sentrale helseregistre og demografiske data i SSB vil vi få muligheten til å studere så og si hele den norske befolkningen over mer enn 20 år. Insidensen av hjerteinfarkt har gått ned i majoritetsbefolkningen, men ingen studier har så langt sett på trender i hjerte- og karsykdom blant innvandrere i Norge. Vi vet derfor ikke om forskjellene mellom ulike innvandrergrupper og majoritetsbefolkningen i Norge øker, synker eller er stabile. Vi trenger bedre forståelse av hvilke faktorer som bidrar til forskjeller i hjerte- og karsykdom mellom etniske grupper i Norge for å kunne utjevne disse forskjellene. Egne risikoberegninger for innvandrere justert for kjente risikofaktorer vil kunne forbedre retningslinjene for forebygging av hjerte‐ og karsykdommer blant innvandrere, noe som kan ha konsekvenser for klinisk praksis når det gjelder forebyggende tiltak for høy‐risiko individer i ulike innvandrergrupper.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Stormark Rabanal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Grethe Tell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Randi Selmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Haakon Eduard Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »