Cristin-prosjekt-ID: 2496375
Sist endret: 30. november 2020 07:56

Cristin-prosjekt-ID: 2496375
Sist endret: 30. november 2020 07:56
Prosjekt

Aksjoner og refleksjoner i profesjonsutdanning - ARP

prosjektleder

Hein Lindquist
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Profesjonsfaglig digital kompetanse • Aksjonsforskning • Refleksiv praksisforskning • Digital profesjonskompetanse • Grunnskolelærerutdanning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
48118966
Sted
Hein Lindquist

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. november 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aksjoner og refleksjoner i profesjonsutdanning - ARP

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et prosjekt hvor studenter, lærerutdannere og lærere i grunnskolen samarbeider for å styrke profesjonsperspektivet i lærerutdanning.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal gi ny forskningsbasert kunnskap og forskningsbasert praksis. På den ene siden skal prosjektet bidra til styrking av lærerutdanningen og på den annen side hvordan læreren som profesjonsutøver videreutvikles sin faglige kompetanse i arbeidslivet.

Pilotprosjekt: Lærerstudenters utvikling av PfDK i spesialpedagogiske arbeid. Prosjektet har som mål å styrke både faglæreres- og studenters PfDK i samarbeid med praksisfeltet.

 • utforske hvilken støtte elever med læringsutfordringer kan ha av å bruke ulike digitale verktøy
 • utdanne studentene til å bli gode klasseledere i digitale omgivelser for elever med rett til tilpassa opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging
 • utdanne studentene på å bli gode veiledere for elever i oppgaver som involverer bruk av digitale medier
 • utdanne studentene til å finne, kritisk analysere, velge ut og ta i bruk digitale læringsressurser i undervisningen i lys av elevers ulike forutsetning for læring
 • utforske pedagogiske og fagdidaktiske muligheter gjennom bruk av digitale ressurser i fag som studenten har formell undervisningskompetanse i 
 •  

Metode

Intervju

Dokumentanalyse

Utstyr

NVIVO - analyseverktøy

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hein Lindquist

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Grethe Mjøberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Michael Weiss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Pål-Erik Eidsvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4