Cristin-prosjekt-ID: 2496449
Sist endret: 30. november 2020, 14:02

Cristin-prosjekt-ID: 2496449
Sist endret: 30. november 2020, 14:02
Prosjekt

Frisk Pust - Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold

prosjektleder

Brita Fosser Olsen
ved Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Østfold

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Frisk Pust - Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom intensivavdelingen og videreutdanningene i intensivsykepleie og akuttsykepleie på Høgskolen i Østfold.

Overordnet mål med prosjektet er å øke kvaliteten på sykepleien til pasienter med respirasjonsbesvær og at denne kompetansen vedvarer over tid.

Intensivsykepleiere og forskningssykepleier fra intensivavdelingen på SØ vil sammen med høgskolelektorer ved videreutdanningen i intensiv- og akuttsykepleie på HIØ danne en prosjektgruppe som vil:
•Gjøre et systematisk litteratursøk  og lage en systematic review over hvilke sykepleietiltak som har effekt på pasienter med respirasjonsbesvær.
•Gjøre fokusgruppeintervjuer av en gruppe studenter og grupper av  sykepleiere/intensivsykepleiere for å avdekke hva de har erfart er god sykepleie til pasienter med  respirasjonsbesvær.
•Lage en «undervisningspakke» på bakgrunn av det systematiske litteratursøket og fokusgruppeintervjuene. Anestesilege, lungelege, sykepleier fra lungeavdeling, fysioterapeut og intensivstudent vil konfereres underveis for å sikre god kvalitet på innhold og metoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brita Fosser Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Intensiv ved Sykehuset Østfold HF

Catrin Wasenius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Intensiv ved Sykehuset Østfold HF

Lene Finsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Intensiv ved Sykehuset Østfold HF

Inger-Johanne Sælid Grimsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Intensiv ved Sykehuset Østfold HF

Linn Maria Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Intensiv ved Sykehuset Østfold HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »