Cristin-prosjekt-ID: 2496970
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 17:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2496970
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 17:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av nyrefibrose og aksellerert aldring vurdert med MR av nyre

prosjektleder

Christian Aalborg
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 80527

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 1. november 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av nyrefibrose og aksellerert aldring vurdert med MR av nyre

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil undersøke korrelasjon mellom fibrosegrad vurdert med MR og morfometrisk vurdert fibrosegrad i nyrebiopsi og målt GFR. Vi vil også studere i hvilken grad inflammasjonsmarkører i blod, urin og nyrevev korrelerer med fibrosegrad og nyrefunksjon. Vi vil samle data over 2 år for å se hvordan de nevnte assosiasjoner utvikler seg over tid (longitudinelle data) og beskrive hvilken innflytelse aldring kan ha på utvikling av kronisk nyresykdom. Pasienter som på klinisk indikasjon er satt opp til planlagt nyrebiopsi kan inkluderes i studien. Disse pasientene vil bli undersøkt med MR nyre. Ved rutinemessig nyrebiopsi vil vi ta en ekstra vevssylinder for forskningsformål i tillegg til to standard vevssylindre. Pasientene tas inn til blod- og urinprøver ett år etter inklusjon og blir bedt om å delta på en ekstra MR nyre undersøkelse og nyrebiopsi to år etter. Demografiske data, komorbiditet og medikamentbruk vil bli registrert underveis i studien.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Aalborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Jens Dam Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet

Steffen Ringaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet

Anne Dorte Blankholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet

Anne Negård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »