Cristin-prosjekt-ID: 2497019
Registrert av: REK Sist endret: 5. desember 2020, 10:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2497019
Registrert av: REK Sist endret: 5. desember 2020, 10:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

Samhandling mellom terapeuter og pasienter i et behandlingsforløp hos psykomotorisk fysioterapeut.

prosjektleder

Tobba Therkildsen Sudmann
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 183776

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 1. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samhandling mellom terapeuter og pasienter i et behandlingsforløp hos psykomotorisk fysioterapeut.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å bidra med ny kunnskap om hvordan pasienter, psykomotorisk fysioterapeuter og andre behandlere samhandler om planlegging, gjennomføring og evaluering av et tverrprofesjonelt behandlingsforløp. De involverte vil være to pasienter og deres behandlere (lege, psykolog, sosionom, helsefagarbeider el. lig). Det er et kvalitativt studie. Det vil bli gjennomført individuelle intervju med hver enkelt behandler, hvor pasienten er med som medforsker før, under og etter hvert intervju. Jeg skal produsere samhandlingsdata fra det tverrprofesjonelle behandlingsforløpet og pasientens perspektiv er også viktig å belyse her. Brukermedvirkning i forskningsprosessen er med på å få frem data som skal brukes videre i analysen. Det har ikke blitt gjort et slikt studie før og økt kunnskap om hvordan samhandling mellom pasienter og behandlere i primærhelsetjenesten er, kan bidra til bedre tverrprofesjonell praksis.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tobba Therkildsen Sudmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marcus Megrund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Randi Sviland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3