Cristin-prosjekt-ID: 2497100
Sist endret: 8. desember 2021, 09:41

Cristin-prosjekt-ID: 2497100
Sist endret: 8. desember 2021, 09:41
Prosjekt

Designkritiske Disposisjoner

prosjektleder

Charlotte Bik Bandlien
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

  • TotalbudsjettNOK 50.000
  • Kunsthøgskolen i Oslo
    Prosjektkode: 24027

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Designkritiske Disposisjoner

Vitenskapelig sammendrag

Til tross for designens allestedsnærværelse er det i liten grad utviklet en egen designkritikk. Hva bør en slik kritikk funderes på? Og hva kan en designkritikk eventuelt tilføre den øvrige kunstkritikken? Prosjektet Designkritiske disposisjoner er både et utviklingstiltak og et formidlingstiltak. Konkret vil prosjektet resultere i en antologi basert på kritikktekster skrevet av unge designere (utdannet ved KHiO) som snarere enn å appropriere kunstkritikken søker å utvikle en egen sjanger. Prosjektet eksemplifiserer alternative innganger til kritikk, bidrar til å utvikle nye kritiker-røster, og ansporer til utvidelse av kritikkens nedslagsfelt med tanke på både hva som kritiseres og hvordan.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Charlotte Bik Bandlien

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1