Cristin-prosjekt-ID: 2497185
Sist endret: 10. desember 2020, 07:20

Cristin-prosjekt-ID: 2497185
Sist endret: 10. desember 2020, 07:20
Prosjekt

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

prosjektleder

Tuan-Vu Cao
ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Politechnika Gdanska

Finansiering

 • The EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
  Prosjektkode: NOR/POLNOR/HAPADS/0049/2019-00

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

Populærvitenskapelig sammendrag

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering. Prosjektet har som mål å utvikle:

 • detektordesign (mikrobølgebasert NO2-sensor og tidsforsinkelses integrert (TDI) bildebasert partikkel (PM) sensor.
 • programmerbar «edge» prosessorsenhet for datainnsamling og signalbehandling med Deep Learning støtte.
 • «embedded» programvare for kalibrering og optimalisering av sensorene.

Tittel

Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and the Public (HAPADS)

Populærvitenskapelig sammendrag

HAPADS is an ambitious project that will custom design and build a novel air mobile monitoring system (devices, data acquisition, analysis, and user interface), which will enable end-users (drivers, transport companies, municipalities, and the at-large public) to make information-driven decisions to mitigate air pollution exposure. The project aims to develop:

 • detector design (microwave-based NO2 sensor and time-delay-integration (TDI) image-based particulate matter (PM) sensor)
 • programmable multiprocessor hardware for data acquisition and signal processing with parallel edge computing and deep learning algorithms support.

embedded software for calibration and optimization of sensors.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tuan-Vu Cao

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Rune Åvar Ødegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Torbjørn Heltne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Jean-Marie Lepioufle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Matthias Vogt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »