Cristin-prosjekt-ID: 2497318
Sist endret: 9. desember 2020 18:46

Cristin-prosjekt-ID: 2497318
Sist endret: 9. desember 2020 18:46
Prosjekt

Covid-19 i sykehjem

prosjektleder

Anne Marie Mork Rokstad
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Emneord

Covid-19 • Sykehjem

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 1. november 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Covid-19 i sykehjem

Populærvitenskapelig sammendrag

For å få kunnskap om de erfaringene som er gjort ved norske sykehjem under koronapandemien og styrke det videre arbeid med ivaretakelse av beboere med covid-19 og deres pårørende, er det viktig å undersøke erfaringer som ulike parter har hatt i denne perioden. Denne studien vil derfor undersøke erfaringer med covid-19 på sykehjem fra tre ulike perspektiver: leger, sykepleiere og pårørende. Det vil settes søkelys på generelle erfaringer hos deltakerne, erfaring med isolasjon og besøksforbud i sykehjemmet, prioritering og avklaring av hvilken behandling som iverksettes, samt symptomlindring og oppfølging av beboer og pårørende i terminal fase.

 

Metode

Individuelle dybdeintervjuer av leger, sykepleiere og pårørende basert i en fenomenologisk-hermeneutisk tradisjon der deltakerne oppfordres til å fortelle om sine erfaringer med covid-19 i sykehjem og beskrive hvordan de har opplevd disse.Intervjuene vil ha en dialogisk form og bygger på en tematisk intervjuguide. 

Intervjuene vil analyseres i henhold til kvalitativ innholdsanalyse i tråd med Graneheim og Lundman.  

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Siren Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Adelheid Hillestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg diakonale høgskole

Signe Tretteteig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Signe Gunn Julnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »