Cristin-prosjekt-ID: 2497319
Sist endret: 9. desember 2020 18:57

Cristin-prosjekt-ID: 2497319
Sist endret: 9. desember 2020 18:57
Prosjekt

Koronapandemien - konsekvenser for hjemmeboende personer med demens

prosjektleder

Anne Marie Mork Rokstad
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Emneord

Korona • Demens • Hjemmetjenester • Pårørende

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 1. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Koronapandemien - konsekvenser for hjemmeboende personer med demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Pårørende til personer med demens har gitt uttrykk for omfattende konsekvenser av tiltakene som er iverksatt nasjonalt og lokalt som følge av koronapandemien. Tjenester som dagaktivitetstilbud, pårørendeskoler, samtalegrupper og oppfølging fra hukommelsesteam og hjemmetjenester har vært redusert eller fraværende for mange. Vi kjenner imidlertid ikke nok til omfanget av endringene i tjenestetilbudet eller hvilke konsekvenser dette har fått for brukerne. Målet for denne studien er derfor å innhente informasjon om opplevde konsekvenser av koronapandemien for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende ved å undersøke hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og hvordan pårørende har erfart å leve med myndighetenes anbefalinger om sosial isolering og andre smitteverntiltak.

Metode

Studien har et kvalitativt design der en ønsker å innhente deltakernes erfaringer og opplevelser knyttet til koronapandemien og hvordan dette har påvirket deres hverdag. Individuelle intervjuer brukes for datasamling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Siren Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Marit Fossberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Janne Røsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4