Cristin-prosjekt-ID: 2497360
Registrert av: REK Sist endret: 10. desember 2020 10:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2497360
Registrert av: REK Sist endret: 10. desember 2020 10:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosioøkonomiske faktorers beydning for utvikling av sepsis

prosjektleder

Erik Solligård
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Nord-Trøndelag HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 173525

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. oktober 2020 Slutt: 15. september 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosioøkonomiske faktorers beydning for utvikling av sepsis

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke sosioøkonomiske faktorers betydning for utvikling av sepsis og 30 dagers letalitet. Materiale hentes fra HUNT2 (1995-1997), HUNT3 (2006-2008) og HUNT4 (2017-2019) hvor alle innbyggere over 20 år i Nord-Trøndelag ble invitert til å delta. Studien vil bruke informasjon om yrke, inntekt, utdanning, sepsis fenotype, ICD-koder, komorbiditet og mikrobiologisk data. Prosjektet har stor nytteverdi siden det vil gi kunnskap for å forstå byrden av sepsis. Det vil også avdekke hvordan sosioøkonomiske faktorer påvirker alvorlige infeksjoner og sepsis.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Solligård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tom Ivar Lund Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lise Tuset Gustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Vilde Hatlevoll Stensrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nina Vibeche Skei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord-Trøndelag HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »