Cristin-prosjekt-ID: 2497388
Sist endret: 10. desember 2020 11:58

Cristin-prosjekt-ID: 2497388
Sist endret: 10. desember 2020 11:58
Prosjekt

Samtaleverktøy – demens

prosjektleder

Signe Tretteteig
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Emneord

Miljøbehandling • Utredning • Demens

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. desember 2020 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samtaleverktøy – demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Samtaleverktøyet består av papplate, formet som et hjul, inndelt i fire sentrale emner med tilhørende samtalekort som kan anvendes under samtalen. Hjulet og samtalekortene brukes for å legge til rette for en meningsfull dialog som sikrer involvering og medvirkning fra personen med demens sin side. Samtalekortene legger til rette for å ta opp viktige tema for å sikre personen et godt liv i hverdagen og kunne snakke om personlige verdier, interesser og ønsker.

Verktøyet kan brukes til å lære personen og de pårørende å kjenne og til oppfølging etter hvert som demenssykdommen utvikler seg. Med samtaleverktøyet følger også veiledere til bruk av samtaleverktøyet og samtalekortene som gir detaljerte beskrivelser av hvordan samtaleverktøyet kan brukes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Signe Tretteteig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2