Cristin-prosjekt-ID: 2497393
Registrert av: REK Sist endret: 29. september 2022, 12:44

Cristin-prosjekt-ID: 2497393
Registrert av: REK Sist endret: 29. september 2022, 12:44
Prosjekt

Stykkprisfinansiering i primærhelsetjenesten: Utilsiktede bivirkninger for pasienter og samfunn?

prosjektleder

Arnstein Mykletun
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Nordlandssykehuset HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 118472

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 31. mai 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stykkprisfinansiering i primærhelsetjenesten: Utilsiktede bivirkninger for pasienter og samfunn?

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å undersøke mulige utilsiktede konsekvenser av finansieringsmodellen for fastlegeordningen. Vi vil innhente data på alle norske allmennlegers takstbruk. Takstbruken beskriver forhold som legenes bruk av prosedyrer og hyppighet av konsultasjoner. Legenes takstbruk vil ses opp mot relevante utfall for deres pasienter, så som pasientenes sykefravær, pasientenes bruk av antibiotika og avhengighetsskapende medisiner, og selvmord. Prosjektet vil i hovedsak være en observasjonsstudie som krever kobling av en rekke registre. Mulige utilsiktede konsekvenser av finansieringsmodellen (slik som økt forbruk av antibiotika, økt sykefravær eller økt risiko for selvmord) vil være svært nyttig å påvise, ettersom den nåværende finansieringsmodellen og dens utforming av takster er enkelt tilgjengelig for intervensjon. Ved å justere og endre takster kan man direkte endre insentivene som ligger i finansieringsmodellen, og således påvirke risiko for eventuelle negative konsekvenser.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arnstein Mykletun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Arnstein Mykletun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kristian Amundsen Østby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Fartein Ask Torvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4