Cristin-prosjekt-ID: 2497403
Sist endret: 10. desember 2020, 17:04

Cristin-prosjekt-ID: 2497403
Sist endret: 10. desember 2020, 17:04
Prosjekt

Samarbeid mellom sjukeheim og sjukehus om pasientar med psykiske lidingar og/eller rusproblem

prosjektleder

Anne Marie Sandvoll
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. oktober 2020 Slutt: 3. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samarbeid mellom sjukeheim og sjukehus om pasientar med psykiske lidingar og/eller rusproblem

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å få kunnskap om kva som skal til for å sikre at samrabeidet mellom første og andre linjetenesta rundt eldre pasientar med psykiske lidingar og/eller rusrelaterte helseproblem blir best mogleg. Prosjektet ønsker å få fram kunnskap om kva behandling og vurdering pasientar som bur i sjukeheim får.

Metode

Kvalitative intervju med tilsette i omsorgstenesta

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Marie Sandvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Esther Aasen Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2