Cristin-prosjekt-ID: 2497409
Registrert av: REK Sist endret: 10. desember 2020, 13:28 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2497409
Registrert av: REK Sist endret: 10. desember 2020, 13:28 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helseeffekt av ketolinsyre

prosjektleder

Kirsten Bjørklund Holven
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 176979

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 1. januar 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseeffekt av ketolinsyre

Populærvitenskapelig sammendrag

En nylig studie på atlanterhavslaks (Østbye TKK et al., British Journal of Nutrition ,2019) viser at når disse fôres på dietter rike på den lange enumettede fettsyren ketolinsyre (C22:1n-11), økes omdannelsen av den essensielle omega-fettsyren alfa linolensyre (ALA) til EPA og DHA i takt med inntaket av ketolinsyre. Dette gjør ketolinsyre spesielt interessant da omdannelsen av ALA til EPA og DHA er kjent for å være begrenset, og høye nivåer av EPA og DHA er assosiert med redusert risiko for hjerte og karsykdom. I denne studien ønsker vi å: 1) Undersøke effekten av fiskeolje rik på ketolinsyre sammenlignet med fiskeolje med lavere innhold av ketolinsyre, (med tilsvarende innhold av EPA og DHA), på EPA og DHA i blodet, i røde blodceller og på omega-3 index , 2) Belyse de underliggende mekanismene ytterligere ved å bruke målrettet metabolomikk, lipidomikk og transkriptomikk før og etter intervensjonen for å ytterligere forstå helsefordelene og virkningsmekanismene. Studiedesign: Randomisert (dobbelt blindet) klinisk studie, stratifisert på alder og kjønn. Studiepopulasjon: friske kvinner og menn i alderen 20-70 år med en normal BMI (20-35 kg/m2) som har mulighet til å møte opp til to besøk på Avdeling for Ernæringsvitenskap, UiO. Intervensjonen: Alle deltakere screenes via et telefonintervju, for deretter å randomiseres til èn av to grupper, der alle grupper skal innta kapsler i en 4-ukers periode. Kapslene inneholder enten 1.) fiskeolje rik på ketolinsyre, 2.) fiskeolje med lavt innhold av ketolinsyre, men tilsvarende mengde EPA og DHA som i første guppe. Målet er å inkludere 19 deltakere i hver av gruppene (23 inkludert estimert 20% drop-out). Besøkene: Baselinebesøket (V0) vil inkludere: CRF, blodprøver, antropometri, BIA (kroppssammensetning), utdeling av et kostregisteringsskjema om mat- og drikkevaner (FFQ), samt utdeling og veiledning for inntak av kapslene. Avslutningsbesøket (V1) vil inkludere: CRF, blodprøver, antropometri, BIA (kroppssammensetning), innlevering FFQ og innlevering av restkapsler. Biologisk materiale: Blodprøver inkludert isolering av PBMC for mulighet for gen-ekspresjonsanalyser (Nanostreng eller RNA-sekvensering). Nytteverdi av prosjektet: Marine oljer utgjør en begrenset ressurs på verdensmarkedet, og basert på den gunstige helseeffekten knyttet til fiskeolje, antas ikke etterspørselen å bli noe mindre i fremtiden. Det gjelder å finne den beste og mest bærekraftige utnyttelsen av denne ressursen, og da nordatlantiske fiskeoljer har et høyt innhold av den enumettede fettsyren ketolinsyre, er det av interesse å utforske de ressursene vi har. Hypotesen om de gunstige helseeffektene til ketolinsyre kan muligens bidra til en mer bærekraftig helseressurs, økt konkurranse på verdensmarkedet og være et viktig bidrag til folkehelse. (FHF, "Nordatlantiske fiskeoljer og betydning for utnyttelse av omega-3-fettsyrer", 2020, tilgjengelig fra: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901353/).

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Bjørklund Holven

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Amanda Rundblad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kjetil Retterstøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Navida Akhtar-Sheikh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Stine M Ulven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »