Cristin-prosjekt-ID: 2497517
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 14:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2497517
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 14:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

Monitorering og evaluering av jodstatus og saltinntak hos 2 åringer og deres mødre i Norge

prosjektleder

Sigrun Henjum
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 184344

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Monitorering og evaluering av jodstatus og saltinntak hos 2 åringer og deres mødre i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsemyndighetene vurderer i disse dager å tilsette jod i husholdningssalt og til salt i industrifremstilt brød/bakervarer. Å monitorere inntaket av salt og jod i befolkningen er viktig for å kunne vurdere effekten av tiltak og sikre at ikke tiltaket øker risikoen for negative helseeffekter. Denne pilotundersøkelsen målsetter å kartlegge saltinntak og jodstatus i to grupper av befolkningen der det er et særlig behov for å kartlegge dette, nemlig hos to år gamle barn og kvinner i fruktbar alder. Dette er grupper som er i særlig risiko for å få hhv. for mye og for lite jod. Det endelige målet er at undersøkelsen kan inngå i et fast monitoreringsprogram i tråd med anbefalinger fra WHO og gjentas cirka hvert 5 år. I dette prosjektet ønsker vi å innhente urin og spørreskjemadata fra cirka 500 2-åringer og deres mødre med mål om å kartlegge jodstatus og saltinntak, samt se på viktige determinanter for inntak. I tillegg vil vi samle blod (dråper på filterpapir fra prikk i finger) fra mødrene for å måle deres thyroideafunksjon som et supplerende mål på jodstatus.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrun Henjum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Maria Andersson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universität Zürich

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Bjørn Olav Åsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Elin Lovise Folven Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »