Cristin-prosjekt-ID: 2497761
Sist endret: 17. januar 2022, 08:44

Cristin-prosjekt-ID: 2497761
Sist endret: 17. januar 2022, 08:44
Prosjekt

Pårørende til eldre og rus

prosjektleder

Aud Johannessen
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Psykofarmaka • Eldre • Alkohol

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2020 Slutt: 1. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pårørende til eldre og rus

Populærvitenskapelig sammendrag

Ikke aktuelt

Vitenskapelig sammendrag

På bakgrunn av tidligere forskning så ønsker vi å få mer kunnskap om pårørendes situasjon knyttet til eldre med en ruslidelse. I et helseforebyggende perspektiv er det vesentlig å få frem og forstå pårørendes situasjon når et eldre familiemedlem har en ruslidelse. I denne studien vil vi ha fokus på ruslidelse knyttet til alkohol og/eller av psykofarmaka i nære relasjoner. Derfor er både voksne barn og eldre i nære relasjoner inkludert i denne studien.

Målsetting for prosjektet:

Å få kunnskap om pårørendes erfaringer, opplevelser og historier knyttet til deres situasjon.

Målgrupper for prosjektet:

Pårørende til eldre med en ruslidelse

Metode

Kvalitativ metode med intervjuer

Utstyr

Uaktuelt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne-Sofie Helvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3