Cristin-prosjekt-ID: 2497837
Sist endret: 16. desember 2020, 15:37

Cristin-prosjekt-ID: 2497837
Sist endret: 16. desember 2020, 15:37
Prosjekt

Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid

prosjektleder

Henrik Skar
ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmenn rettsvitenskap

Emneord

Skatterett

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har to overordnede målsetninger:

  • Å utvikle kunnskap om grunnleggende vilkår, prinsipper og hensyn i skatteretten.
  • Å styrke rekrutteringen til skatterettsmiljøet på fakultetet, for å sikre en kritisk masse av forskere og undervisere innenfor skatte- og avgiftsfaget.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Henrik Skar

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1