Cristin-prosjekt-ID: 2497840
Sist endret: 16. desember 2020, 15:36

Cristin-prosjekt-ID: 2497840
Sist endret: 16. desember 2020, 15:36
Prosjekt

Politi- og påtalerett.

prosjektleder

Gert Johan Kjelby
ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmenn rettsvitenskap

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2017 Slutt: 28. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Politi- og påtalerett.

Vitenskapelig sammendrag

«Politi- og påtalerett» er et femårig prosjekt som er finansiert av Trond Mohn stiftelseDet juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet dekker to særskilte myndighetsområder: politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter som alle reiser faglige problemstillinger på områder der politi- og påtalemyndighet møter nye og rettslige uavklarte utfordringer. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gert Johan Kjelby

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Asbjørn Strandbakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Johan Boucht

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Inger Marie Sunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen

John Reidar Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »