Cristin-prosjekt-ID: 2498048
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 15:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2498048
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 15:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

TIPS 20 års oppfølging

prosjektleder

Ingrid Melle
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 107660

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. desember 2049

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TIPS 20 års oppfølging

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å følge opp deltakere i et tidlig-intervensjonsprosjekt fra perioden 1997-200. Personer som kom til sin første behandling for psykose rekruttert gjennom tidlig intervensjonsprogram. Ved 10 års oppfølging ble det funnet at ca 50% hadde stabilt fravær av psykotiske symptomer og ca 25% opplevde full tilfriskning. Deltakerne ga samtykke til å kunne kontaktes igjen for videre oppfølging. Vi ønsker nå å gjennomføre en 20 års oppfølging for deltakere i Oslo og Stavanger. Den primære hensikten er å undersøke om tilfriskning er opprettholdt på lang sikt, og hvilke faktorer som predikerer godt langtidsforløp gjennom kartlegging av status på oppfølgingstidspunktet. Vi ønsker å høre deres egne synspunkt på hva som har bidratt til tilfriskning eller mer kronisk sykdomsbilde gjennom en kvalitativ studie. Denne pasientgruppens behandlingsbehov er lite undersøkt. Vi ønsker derfor også å kartlegge behandling i oppfølgingsperioden gjennom behandlingsregistre, og nåværende behandling med særlig fokus på samhandling mellom første- og andrelinjetjeneste. Det vil også innhentes oppfølgende informasjon på kognitiv fungering og på mulige biomarkører.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Melle

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1